PDF: Myntningen i Åbo och på Kustö under 1520-talet

Tack vare vänligt tillmötesgående från författaren Bengt Hemmingsson och redaktören för NNUM, Frédéric Elfver, kan Gorgon nu publicera hela artikeln från NNUM nr 3, 2016, om de nya rönen som omnämndes i förra blogginlägget.

Läs Bengt Hemmingssons artikel här: myntningen_i_abo_och_pa_kusto_under_1520-talet.pdf

4 sep 2016