Privatägda interregnumörtugar

Som en liten uppföljning till min korta kommentar om Interregnum-örtugen på MISAB 23, så förtecknas nedan de av Gorgon kända privatägda exemplaren, och senast noterade offentliga försäljning för dessa (om känd).

LL 1

Ex 1. Ex privatsamling i sydsverige

Ex 2. (1989) Ex Sjöberg, Ahlström auk. 40, nr 113 (50.000 kr + 10%)

Ex 3. (2009) Ex Frösell, MISAB auk. 1, nr 224 (34.000 kr + 18,75%)

LL 2a

Ex 1. Ex privatsamling i mellansverige

Ex 2. (2003) Ex Lundh, Ahlström auk. 68, nr 19 (74.000 + 15%)

Ex 3. (2013) Ex Bonde, MISAB auk. 9, nr 64 (11.000 kr + 18,75%)

LL 2b

Ex 1. (1975) Ex Ahlström auk. 10, nr 23 (3.900 kr, ingen köparprovision)

Ex 2. (2009) Ex Frösell, MISAB auk. 1, nr 225 (35.000 kr + 18,75%)

Ex 4. (2014) Ex MISAB auk. 12, nr 653 (30.000 kr + 18,75%)

Ex 3. (2016) Ex MISAB auk. 20, nr 439 (25.000 kr + 18,75%)

Ex 5. (2017) Ex Svensson, MISAB auk. 23, nr 899 (42.000 kr + 18,75%)

Notera: LL 2a, ex Rundberg #1374, har förvärvats av ett museum och finns alltså inte längre tillgängligt på marknaden.

Av de totalt 11 kända privatägda exemplaren har alltså 6 omsatts på offentliga auktioner under perioden 2009-2017, samtliga på MISABs auktioner. Troligen dröjer det nu länge innan vi ser något ex på offentlig auktion, detta naturligtvis sagt med reservation för att det kan finnas ytterligare, av Gorgon okända exemplar, i privat ägo.

Nedan avbildas LL 1 (ex 3 i listan ovan), LL 2b (ex 1), samt LL 2a (ex 3).

/myntherrar-08.jpg

25 maj 2017