Proveniens: Ex Bonnier 1906 (1)

När jag nyligen diskuterade mynt med en samlarvän, så konstaterade han att ”många bättre mynt kan spåras till äldre kända samlingar”. Även om undantag finns, så har han en poäng. Jag skrev nyligen om efterarbetet när auktionen är över och något eller några objekt kunnat läggas till samlingen. En av de viktigaste och trevligaste sakerna man kan ägna sig åt är proveniensjakt. Att spåra ett mynt till en äldre samling innebär också att risken för att myntet är en modern förfalskning kan undanröjas (även om detta inte är något stort problem när det gäller svenska medeltidsmynt). Men minst lika viktigt är att proveniens i någon av de större kända samlingarna ofta har en positiv inverkan på priset. Proveniensundersökningar kan dock vara rätt så tidskrävande - avsätt några timmar (per mynt!).

Ibland kan proveniens fastställas genom handskrivna noteringar om köpare i äldre kataloger, men kataloger med sådana noteringar är sällsynta. Det finns dock några få kataloger från tidigt 1900-tal med bra illustrationer; Bruun 1914 är väl det mest kända exemplet. En annan katalog som är intressant är Bonnier 1906 (Holmberg auktion 69). Här är avbildningarna inte fotografiska, utan tecknade. Teckningarna är dock av god kvalitet, och aspekter som plantsens form, skador och svagpräglingar har återgivits på ett bra sätt. Identifiering av mynt kan ofta göras med stor säkerhet.

Jag tänkte därför inleda en liten serie blogginlägg med mynt som kan spåras till Bonniers samling. Vi börjar med det nyaste förvärvet: en penning med krönt huvud, inköpt på MISAB 30. Ett svårt mynt. LL XXXII:6b; Malmer KrHYIIId. Malmer (1980) noterar endast 7 kända exemplar; fem i fynd, samt ett i Antells samling och ett i Sven Svenssons samling. Lagerqvist 1970 väljer att avbilda just Bonniers exemplar (tecknat).

Det exemplar som här avbildas är alltså identiskt med Bonnier 1906, nr 172, men även med det ex som avbildas som LL XXXII:6b.

/ex_bonnier_1.jpg

 

30 maj 2019