Referenslitteratur Gotländska Mynt

[Uppdaterad 2012-06-26. Kommer successivt att kompletteras.]

Notera att mängden litteratur om gotländska mynt är betydligt mera begränsad än motsvarande litteratur om svenska, eller för den delen – danska, medeltidsmynt. Det finns dock ett hyfsat stort antal specialiserade artiklar av varierande kvalitet. Nedanstående lista omfattar endast de mera centrala verken och artiklarna. I flera av verken nedan finns dock utförliga litteraturlistor för den som vill studera ämnet djupare.

Om gotländska mynt:

Hauberg, P. Gullands myntvæsen. I Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie. Köpenhamn 1891.

Holmberg, K. Goten – ett tråkigt mynt? I Moneta 5. 2011.

Hyötyniemi, Y. Om gutniska sigill och de första gotarna. I NNUM 1992.

Hyötyniemi, Y. Gotländska mynt på 1200-talet. I NNUM 1987, nr 4.

Jensen, J.S. De ældste Visby guter og Ebbelnæs-fundet. I Hikuin 11. Viborg 1985.

Lagerqvist, L. O. Svenska Mynt under Vikingatid och Medeltid samt Gotländska mynt.  Stockholm 1970.

Leimus, I. W-mønter fra Gotland – endnu en gang. NNUM 2004, nr 4.

Malmer, B. Hur gammal är goten? I NNUM 1980.

Myrberg, N. Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220. Västerås 2008.

Östergren, M. och Jonsson, K. Varför fick Gotland dansk mynträkning vid 1400-talets mitt? I Ord med mening. Köpenhamn 1998.

 

****** SLUT PÅ LISTAN ******