Senmedeltida penningar med krönt S

De senmedeltida penningarna med krönt huvud, eller krönta bokstäver (A, E, S) inom slät ring hör till de vanligare medeltida mynten på den privata marknaden – i alla fall vissa typer. Variationerna i utföranden är stora – i alla fall när det gäller penningarna med krönt huvud. Dateringen av dessa penningar är delvis problematisk, men tack vara Brita Malmers forskningar så lades en grov kronologi för dessa 1980, i och med publiceringen av Den senmedeltida penningen i Sverige. Ett par senare publikationer har därefter ytterligare skingrat frågetecknen kring en del av typerna.

När det gäller en mera exakt datering av penningarna med krönt huvud kvarstår en hel del problem, medan bokstavspenningarna numera med ganska stor säkerhet kan attribueras till myntort och myntherre.

Så låt oss börja med den enklaste gruppen – krönt S inom slät ring. Dessa slogs i Söderköping av Albrekt av Mecklenburg, och i samma stad av Karl Knutsson Bonde. Medan Albrekts penningar är mycket vanliga, så är Karls penningar sällsynta eller t.o.m. mycket rara. Variationen i bokstavens utförande är ganska stor på Albrekts mynt, men samtliga kan identifieras på den breda kronan. Karl Knutssons penningar har däremot alla en mycket liten krona. Den vanligaste av Karls penningar identifieras dessutom lätt på att centralbokstaven är mycket liten. Notera att Albrekts penningar kan sakna bitecken, eller ha en ring t.v. om S.

Nedan avbildas två penningar från Albrekt, därunder Karls penning med litet S, och underst två exemplar av de mycket sällsynta penningarna från Karl Knutsson med stort S och liten krona; den ena med bitecken ring och den andra med ett litet kors (möjligen ett klöverblad).

I privat ägo är som sagt Albrekts penningar med och utan bitecken mycket vanliga; den med ring som bitecken är dock något ovanligare. Karls penning med litet S är sällsynt – det finns kanske ca. 20 ex i privata samlingar – medan typerna med stort S och liten krona är mycket rara; endast några få exemplar är noterade utanför museerna. De sistnämnda är också oftast i dåligt skick p.g.a. den ganska låga silverhalten.

/krs-datering.jpg

21 mar 2016