Sensation: Ny svensk-finsk myntort 1522-1523 bekräftad!

Idag kom septembernumret av NNUM (Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad) med posten. Och där finns en mycket intressant artikel skriven av den välkände numismatikern Bengt Hemmingsson.

Myntningen i Sverige (och Finland, som då var en integrerad del av riket) under medeltid och tidig vasatid erbjuder fortfarande forskaren stora möjligheter till överraskande upptäckter. Nu publicerar Hemmingsson i NNUM helt ny information om Sören Norbys myntning. För samlarna är Sörens Norbys myntning på Gotland den mest omtalade, och dessa mynt är också de som är vanligast på samlarmarknaden. Nyligen (se t.ex. mina blogginlägg daterade 2013-03-28 och 2014-12-17) har det påvisats att en del av de skillingar som tidigare ansetts vara slagna i Visby i själva verket slogs i Finland av Sören Norby under den period 1522-1523 då han ockuperade södra Finland. Åbo var då den plats som spontant ansågs mest sannolik, då myntning där finns säkert belagd under 1400- och 1500-talen.

Hemmingssons arkivstudier har nu avslöjat att myntmästaren Leinart Pauwermann (vars initial, L, återfinns som myntmästarmärke på vissa av Sörens skilling-mynt) i själva verket lät prägla dessa skillingar på borgen Kustö, ca 15 km från Åbo. Detta förklarar också koncentrationen av just dessa, i övrigt mycket sällsynta, skillingar som hittats vid arkeologiska utgrävningar av biskopsborgen.

Detta är ett lärorikt exempel på hur ny information kan kullkasta tidigare etablerade ”sanningar”; i detta fall att dessa skillingar ansågs var slagna i Visby; därefter utpekades Åbo som trolig myntort; nu vet vi att de präglades på biskopsborgen Kustö. Den lärdom vi skall dra av detta är dels att man skall vara mycket försiktiga med att övertolka bevisvärdet i den knapphändiga information vi har om den medeltida myntningen, dels att äldre ståndpunkter/åsikter av dåtida (och nutida) auktoriteter inte med automatik är korrekta.

Nedan en bild av borgruinen, tagen av Gorgon själv i somras, samt en bild på ett exemplar av Sörens Norbys ytterst sällsynta Kustö-skillingar med myntmästaren Leinarts initial i omskriften, LL 1c).

 /kusto.jpg

/soren-norby_ll_1c.jpg

31 aug 2016