Sensationellt myntfynd i Danmark!

Ett sensationellt myntfynd från vikingatiden har gjorts i Danmark. 

Dessa s.k. "bildrika" tidiga nordiska mynt benämns i äldre litteratur som "Birkamynt". Brita Malmers doktorsavhandling från 1966 visar dock att dessa mynt inte alls är slagna i Birka, utan skall attribueras till södra Danmark och 800-talet. Hon kommer till slutsatsen att alla dessa är slagna i Hedeby. Nyare forskning (av bl.a. Metcalf) har påvisat att en grupp s.k. sceattas av den typ som brukar benämnas Wodan/Monster troligen är tillverkade i staden Ribe under 700-talet. Ett stort antal sådan sceattas har påträffats vid arkeologiska utgrävningar i Ribe. De nu påträffade penningarna är motivmässigt inspirerade av de nyss nämnda sceattas, men "monstret" har blivit ett hjortliknade djur. Då ett stort antal av dessa, varav många i mycket gott skick - till synes nypräglade - nu påträffats i ett skattfynd nära Ribe, väcks naturligtvis frågan om inte även dessa kan vara slagna i Ribe? Kanske kan t.o.m. alla bildrika 800-talspenningar från Danmark tänkas ha detta ursprung? Nu finns i alla fall tillräckligt många exemplar för att en stampanalys av gruppen med hjortdjur/ansikte skall vara möjligt.

Ett par exemplar i fyndet har ansiktet utbytt mot ett vikingaskepp. Det skall bli mycket intressant att se om dessa via hjortsidan är stampkopplade!

Läs mera här.

 

Foto: Sydvestjyske Museer

26 okt 2018