Sturetidsprojektet - uppdatering

Gorgon har denna vecka haft privilegiet att få arbeta sida vid sida på Kungliga Myntkabinettet med Sveriges främste expert på de medeltida örtugarna, Jonas Rundberg. Fokus för insatsen denna gång har varit de anonyma halvörtugarna som präglades i mycket stor volym i Västerås och Stockholm. Ett stort antal mynt har granskats, och mer än 500 exemplar har fotograferats.

På bilden nedan ses 15 halvörtugar ur den stora Västeråsskatten 1972 liggande på sina förvaringspåsar och väntande på fotografering.

/sturetidsprojektet_2016-10-07.jpg

8 okt 2016