Summering 2016

I och med att myntmässan i Stockholm nu är avklarad så är nog det numismatiska året 2016 i princip slut. Även myntklubbarnas julfester, vilka ju är ett utmärkt sätt att avrunda samlaråret med, är avklarade. Visst kan något enstaka bra objekt fortfarande dyka upp på den internationella marknaden, eller på Tradera, men det är i så fall en bonus.

2016 blev ett bra år: ett flertal trevliga myntmässor besöktes och det var ett bra utbud av mynt på auktionerna. Vidare många trevliga möten med likasinnade på myntklubbarnas träffar och – kronan på verket – en fantastiskt trevlig numismatisk resa till Wien arrangerad av Numismatiska Klubben i Uppsala! Ytterligare en höjdpunkt var en forskarvecka på Kungliga Myntkabinettet.

Ibland så råkar man ut för situationen att ett mynt man verkligen vill ha ingår i en post med en del andra mynt som man inte behöver. Gorgon har ställts inför detta dilemma ett par gånger under 2016. Då är det bara att köpa posten och sedan försöka avyttra de mynt man inte behöver. Detta har fått till resultat att 2016 års inköp antalsmässigt är högre än på många år. Till Gorgons samling har ca 40 objekt förvärvats och drygt 20 mynt har hittills fått lämna samlingen. Ytterligare några skall bort. Netto efter årets aktiviteter är dels ett antal nya typer och varianter, dels att ett antal mynt kunnat bytas mot bättre exemplar. Gorgon är mycket nöjd med detta!

Dessutom kunde det numismatiska biblioteket kompletteras med några väsentliga böcker, småskrifter och särtryck; primärt från MISABs Internetauktion 3.

Nu gäller det att ta det lite lugnt under vintermånaderna, glädjas åt nyförvärven, och ägna en del mörka vinterkvällar åt att lära sig mera om de nyförvärvade numismatiska objekten och deras historia.

Första ”hållpunkt” i 2017 års numismatiska agenda är den myntmässa som arrangeras av Sigtuna Myntklubb den 28 januari – en mycket trevlig tillställning som ej bör missas. Gorgon återkommer med mera information om denna i sinom tid.

Nedan en bild på två av 2016 års trevliga förvärv. Ett par anspråkslösa, men mycket sällsynta, gotländska penningar. Sådana ”rara fulingar” uppskattas av Gorgon!

God Jul tillönskas alla myntvänner!

/2016-summering-bild.jpg

16 dec 2016