Svåra myntherrar - plats nr 2

Ursupatorn Knut Långe, som med våld tog makten från Erik Eriksson 1229, men sedan avled redan 1234, får placering nr två. Endast tre säkra exemplar finns privat; ett ex vardera av LL IV:2b, IV:3, och IV:7). Myntet med fanan (LL IV:8a) hör enligt nya rön troligen till Ulf jarl – se plats 1.

Obekräftade uppgifter finns om ytterligare ett eller möjligen två ex i privata samlingar vilket, om det visar sig vara korrekt, skulle göra att Knut byter plats med Birger. Men ännu så länge så har vi endast tre säkra ex – inte mer.

Här nedan avbildat exemplar kommer ur Sven Svenssons samling, och kan spåras tillbaka till den försäljning av dubbletter ur KMKs samlingar som arrangerades av Appelgren 1909, och därmed till Eskilstunafyndet 1879.

/myntherrar-02.jpg

5 aug 2015