Svåra myntherrar - plats nr 3

Av Birger jarls mynt finns f.n. fyra kända exemplar i privatsamlingar, vilket ger Birger en tredjeplats. Ett femte exemplar, som utbjöds på en dansk auktion för ett antal år sedan, visade sig vara stulet från Varnhems museum på 1970-talet. Det beslagtogs, och är numera återbördat till offentlig ägo.

Nedan avbildat exemplar har en fin proveniens, då vi vet att det kommer ur Jakob von Engeströms samling, och därmed också med säkerhet ur det stora Styrafyndet 1786. Det såldes på Ahlströms auktion 37, år 1988.

/myntherrar-03.jpg

5 aug 2015