Svåra myntherrar - plats nr 4

På plats fyra med endast fem säkra exemplar utanför museerna hittar vi mynt från Johan Sverkersson. Jag har valt att inte lägga Johan på delad placering med Håkan Magnusson (plats 5, också med fem kända exemplar i privat ägo) av två skäl – dels tror jag (rätt eller fel) att ”mörkertalet” är större för Håkans mynt, och dels så finns möjligheten att Håkans mynt skall betraktas som norska. Notera att rent generellt så gäller att den inbördes placeringen för platserna 2-5 kan ändras om enstaka tidigare okända exemplar dyker upp på marknaden.

De kända exemplaren av Johans vackra mynt kommer, med endast ett fåtal undantag, från ett och samma fynd – Dimbo i Västergötland. De allra flesta exemplaren från det fyndet finns numera i KMK. Ett mindre antal mynt från fyndet hamnade dock i privata händer, och av de mynt som KMK inlöste användes en del tidigt som bytesobjekt med andra museisamlingar, t.ex. KMMS i Köpenhamn. Byten genomfördes även med privata samlare. Bl.a. så ingick ett flertal exemplar i Stiernstedts samling, som senare förvärvades av Antell, som testamenterade sina samlingar till Nationalmuseet i Helsingfors.

Av de nu kända mynten i privat ägo är tre av typen med fågelhuvud (LL III:4), medan typerna med krona (LL III:1) och svärd (LL III:5a) finns i endast ett ex vardera.

/myntherrar-04.jpg

30 jun 2015