Svåra myntherrar - plats nr 6

Myntutgivning var under medeltiden ett kungligt privilegium. I Europa var det dock vanligt att även andra högre kyrkliga och världsliga herrar fick (eller tog sig) mynträtt. I Sverige finns endast några få exempel på detta, och ett av dessa exempel är att Ärkebiskopen i Uppsala utgav egna mynt under 1190-talet och en bit in på 1200-talet. Endast den äldsta typen, med en hand hållande en biskopskräkla, finns så vitt jag vet i privata samlingar. Dessa penningar förekommer bl.a. i fynd som i övrigt domineras av Knut Erikssons svealandspenningar.

Jag har noteringar om sju exemplar i privata samlingar, men ytterligare något ex kan naturligtvis finnas. Ett av Sven Svenssons fragmentariska exemplar köptes av Uppsala Universitets Myntkabinett, och finns alltså inte längre tillgängligt (se Studia Numismatica Upsaliensia, vol 3, mynt nr 33).

Ärkebiskopens i Uppsala mynt från 1190-talet får alltså placering nr 6 i denna topplista.

/myntherrar-06.jpg

14 maj 2015