Svåra Myntherrar - plats nr 7

delad sjundeplats hittar vi Karl Sverkersson (kung 1161-1167) och Erik Knutsson (kung 1208-1216).

Den som studerar Lars Lagerqvists referensverk från 1970 hittar inga mynt från Karl Sverkersson, men vid arkeologiska utgrävningar i Lödöse 1974 hittade man avfall från tillverkning av en mynttyp som tidigare ansetts vara norsk, nämligen en brakteat med ett kors inom slät ring, med punkter i korsvinklarna. På något av avtrycken är ringen troligen en punktring. Myntningsavfallet har hittats i lager som dendrokronologiskt säkert kan dateras till 1160-talet, och myntherren bör ha varit Karl Sverkersson. (Till det ännu mera spektakulära myntningsavfallet från 1150-talet som hittades 1987 kommer vi att återkomma senare i denna serie av blogginlägg.)

Karls lilla korsbrakteat har alltså tidigare ansetts vara norsk, och vill man uppskatta antalet privatägda exemplar måste även den norska mynthandelns auktions- och lagerlistor gås igenom, liksom motsvarande källmaterial från Danmark. Jag har noterat 4-5 försäljningar av Karls mynt under de senaste decennierna, men här finns troligen ett större mörkertal i min statistik än för de ”klassiskt svenska” medeltidsmynten. En kvalificerad gissning är att ca 10 exemplar av Karls mynt finns på marknaden.

Erik Knutsson, son till Knut Eriksson, och sonson till Erik den helige, präglade mynt i Götaland (sannolikt i Lödöse) och i Svealand. Svealandsmynten är oerhört sällsynta, och endast tre exemplar har omsatts i mynthandeln de senaste decennierna; ett av dessa är halverat, medan ett annat (här avbildat) är kantskadat. Myntningen i Lödöse har behandlats av Hemmingsson i NNÅ 1973/74, och ett drygt dussin stampar har använts. Endast några få exemplar finns dock ute på den öppna marknaden, och tillsammans med Svealandsmynten torde man kunna summera antalet av Erik utgivna penningar i privata samlingar till ca 10.

Nedan ser vi två penningar som sannolikt utgivits av Karl Sverkersson, och under dessa två penningar från Erik Knutsson – en från Svealand (Ex Bruun – Svensson – Frösell) och en från Götaland.

/myntherrar-07.jpg

22 apr 2015