Svåra Myntherrar - plats nr 8

På åttonde plats, med 12 säkra privatägda exemplar, återfinner vi de s.k. Interregnum-örtugarna. Utöver de exemplar som Rundberg publicerade 2005 (LL 1 = Rbg 1: 2 ex; LL 2b = Rbg 2: 5 ex; LL 2a = Rbg 3: 3 ex), så har jag noterat ytterligare 4 ex (Rbg 1: 1 ex; Rbg 2: 1 ex; Rbg 3: 2 ex) utanför museerna. Dock bör noteras att Rbg 3, nr 1373 (ex Svensson) troligen inte kommer att säljas. Rbg 3, nr 1374, finns inte heller längre tillgänglig på den privata marknaden. Totalt återstår 12 ex, varav ett ex (Svenssons Rbg 2, nr 1369) inte ännu är såld. Ytterligare något enstaka exemplar kan naturligtvis finnas utanför museerna.

Interregnum-örtugarna Rbg 1 och Rbg 2 torde med hög säkerhet kunna dateras till 1465-67, och trolig myntherre är Riksföreståndaren Jöns Bengtsson (se t.ex. kommentar till MISAB 12, nr 652)

Rbg 3 är mera problematisk. Den förekommer i två olika skepnader. De flesta är slagna med stamparna Rbg 1002/5006, som via frånsidesstampen kopplar till Sten Sture d.ä.:s äldsta typ. Denna bör därför kunna dateras till tidigt 1470-tal, och bör då hellre föras till just Sten Sture!

Men Rbg 3 förekommer också slagen med stamparna 1008/2008, och denna är inte stampkopplad med några andra mynt. Stilmässigt avviker den från mynten med kombinationen 1002/5006, och då den inte heller är känd från några daterbara fynd, så är dess datering osäker. Den kan vara slagen av Sten Sture under tidigt 1470-tal, men den kan också höra till den äldre gruppen.

Nedan avbildas de tre Rundberg-typerna. Rbg 3 är av den stampkombination som kan dateras till tidigt 1470-tal (f.ö. ex Bonde).

(Man kan möjligen invända mot placeringen som nr 8 i serien av Svåra Myntherrar, ty om man räknar bort de mynt som kan föras till Sten Sture så reduceras antalet privatägda exemplar. Jag har dock valt att behandla Interregnummynten som en grupp. Men som tidigare påpekats – detta med ”raritet” och ”antal privatägda ex” är ingen exakt vetenskap!)

/myntherrar-08.jpg

4 apr 2015