Svåra Myntherrar - plats nr 9

Sverker (d.y.) Karlsson, son till Karl Sverkersson, och sonson till Sverker d.ä., valdes till kung efter Knut Eriksson 1196, och satt på tronen till januari 1208. Sverker lät prägla mynt i Götaland, troligen i Lödöse. Alla typer avbildar ett lejon, som på de flesta exemplaren är grovt stiliserat – närmast en konturteckning. Ytterst sällsynta är mynt med lejonet väl utfört. Några mynt som kan föras till Svealand är inte kända.

Av Sverkers mynt finns ca 20 exemplar i privata samlingar. Majoriteten av dessa är LL XII:4, medan LL XII:2 enligt min kännedom finns i fyra exemplar i privata samlingar. Det bör noteras att dateringen av den sistnämnda till Sverker Karlsson får anses trolig men inte säkerställd, då exemplar med fyndproveniens som skulle kunna användas för en mera exakt datering saknas. Nedan avbildas ett exemplar av LL XII:4.

/myntherrar-09.jpg

8 mar 2015