Svenska medeltidsmynt på den internationella marknaden (1)

Den som samlar svenska och gotländska medeltidsmynt söker dessa primärt på den svenska marknaden, och det ju också där som majoriteten av dessa objekt utbjuds till försäljning. Ett betydligt färre antal objekt utbjuds i våra grannländer Finland, Danmark, Norge och Estland. Det är dock mödan värt att hålla ett öga på dessa marknader. Men även utanför detta geografiska område kan man ibland hitta intressanta objekt – dock mycket sällan mer än något enstaka eller ett fåtal objekt per auktion. Numera är det också ganska lätt att bevaka den internationella marknaden via sajter som SixBid och NumisBids. Före Internet var det betydligt knepigare att bevaka den internationella marknaden, och detta medförde att vid de få tillfällen som bättre objekt utbjöds så fanns alltid en risk att dessa inte uppmärksammades av svenska samlare.

Jag tänkte i en ny serie blogg-inlägg presentera några mindre välkända försäljningar internationellt (utanför de nordiska länderna) då bra objekt utbjudits till försäljning. Naturligtvis blir det ett ganska godtyckligt urval, helt utan anspråk på fullständighet. Jag avser inte heller att här behandla de fåtal riktigt ”tunga” auktionerna, t.ex. Hess 1914 (Bruuns svenska mynt).

Så låt oss börja med den numera relativt okända amerikanska firman Cordry & Craig, Smyrna, Georgia, USA.

I sin Catalogue 4, daterad May 1973, utbjöds hela 18 svenska medeltidsmynt som nr 649-666, samt även en del bättre nyare svenska mynt. Ett flertal av de svenska objekten avbildas i katalogen.

Firman var aktiv även internationellt och medverkade t.ex. på MYNT-73 i Helsingborg. Se annons i Skandinavisk Numismatik 1973, nr 4 och 5. Enligt reportage i samma tidning så besöktes mässan (som då var hela 3 dagar!) av imponerande 5200 besökare.

/int_01.jpg

6 dec 2015