Svenska medeltidsmynt på den internationella marknaden (2)

I Maj månad 1976 såldes på auktion i Wien några trevliga svenska medeltidsmynt. Auktionen anordnades av firman NUMISMATICA, och detta var deras auktion XII.

Som utrop 1018-1031 utbjöds svenska medeltidsmynt. Nr 1018 – 1027 var fastlandssvenska mynt, medan nr 1028 – 1031 var gotländska. Samtliga mynt 1018-1026 avbildades i katalogen. Som framgår av bilden nedan så var det en trevlig svit örtugsmynt som såldes. Vi noterar bl.a. en s.k. Abo (även kallad 6-penning) från Erik av Pommern.

Men det mest spektakulära myntet är Sten Sture d.ä.:s äldsta örtug, LL 1; ett mynt där jag i skrivande stund endast känner till sex exemplar utanför museerna. Märkligt nog har detta exemplar, så vitt jag vet, inte dykt upp på marknaden efter 1976. Var finns det nu?

Myntet klubbades för 2400 österrikiska schilling (+15%), vilket med då gällande kurs motsvarade ca 750 SEK. Onekligen ett fyndpris för köparen!

/int_02_numismatica_wien_1976.jpg

21 jan 2016