Svenska vikingatida och medeltida mynt präglade på fastlandet

Nu finns volym 3 i serien Studia Numismatica Upsaliensia, som utges av Uppsala Universitets Myntkabinett, tillgänglig för nerladdning i PDF-format. Boken beskriver och avbildar 526 svenska mynt från Olof Skötkonung till och med Sten Sture d.y., vilka ingår i Myntkabinettets samlingar. Boken innehåller även ett mynthistoriskt avsnitt, där myntningen för de olika myntherrarna sammanfattas. Filen är på 65 MB.

Länken hittar du här.

23 nov 2015