The HEAT is on!

Så har katalogerna till MISAB 24 och 25 anlänt. Utöver själva auktionskatalogerna har MISAB även publicerat en vacker och högst läsvärd katalog över hela Ottar Ertzeids svenska myntsamling. En tredjedel av denna samling säljs nu i september på MISAB 24; de övriga två tredjedelarna säljs under 2018.

Ertzeids samling är mycket imponerande med bl.a. ett fantastiskt utbud av svenska dukater. När det gäller medeltidsmynten är det ett trevligt urval (totalt innehåller samlingen 31 medeltidsmynt, varav 11 säljs nu), men de verkliga toppmynten lyser med sin frånvaro. På MISAB 24 torde mynt nr 1, en penning från Knut Eriksson, vara en kandidat till att bli dyrast (bland medeltidsmynten).

På MISAB 25 utbjuds endast 20 medeltidsmynt, men bland dessa återfinns ett flertal riktigt rara och/eller vackra exemplar av penningar från Knut Eriksson, Sverker Karlsson, Erik Knutsson och Erik Eriksson ur Sven Svenssons samling. Även Erik av Pommerns sällsynta "Abo" av typen LL 10 (Sarvas typ III) förtjänar samlarnas uppmärksamhet; Åbomynten har ju under de senaste åren ständigt nått nya toppresultat. Och utrop nr 1, en "skandinavisk"  imitation av en bysantinsk miliaresia, är ett högintressant objekt. Detta blir onekligen en spännande auktion även för för medeltidssamlarna!

/misab_24-25.jpg

30 aug 2017