Tillbaka efter 44 år!

I januari 2016 skrev jag ett blogginlägg om en auktion i Wien där några trevliga svenska medeltidsmynt såldes 1976. Bl.a. kommenterade jag ett exemplar av Sten Sture d.ä.:s örtug av typen LL 1. Mynttypen, som hör till början av Stens riksförståndareperiod - d.v.s. tidigt 1470-tal, är mycket sällsynt. Jag har endast noterat 6 exemplar på marknaden under de senaste decennierna. Frånsidan kan ha en nertill avrundad vapensköld, eller en spetsig sådan. Den rundade skölden är den dominerande i privata samlingar. Möjligen är Wien-exemplaret det enda med spetsig sköld utanför museerna. (Sven Svenssons ex med spetsig sköld såldes på Hirsch auktion 1,  1966, till ett utländskt museum, och är däremed borta från den privata marknaden.)

Nåväl - ovan omnämnda exemplar av LL 1 såldes alltså i maj 1976 till en för mig okänd köpare. Därefter har myntets öde varit okänt. Men bättre mynt brukar förr eller senare dyka upp på marknaden igen, och under hösten 2020 kom även detta exemplar fram ur sitt gömställe. Högst överraskande utbjöds det då av en svensk säljare på en internetsajt till ett (ganska högt) fast pris. Det hittade snabbt ett nytt hem i en svensk medeltidssamlares samling! Se foto nedan.

/ssda_ll1.jpg

Fyra exemplar med avrundad sköld finns av mig noterade i privata samlingar:

Ex Svensson - SNF auktion 2003 (Rundberg #1391)

Ex Frösell - MISAB auktion 1 - MISAB auktion 20 (Rundberg #1393)

Ex Sjöberg - Ahlström auktion 40 (Rundberg #1394)

Ex Bonde - Nordlind auktion "Samling Bonde 1" (Rundberg -)

Ytterligare ett exemplar av LL 1 såldes på SNF auktion 1972-09-20, nr 43. Myntet var inte avbildat, så det är oklart om frånsidan hade avrundad eller spetsig sköld. Om någon läsare känner till var detta mynt nu befinner sig, så skulle Gorgon uppskatta att bli kontaktad.

7 jan 2021