Timmermansordens Myntkabinett

Igår besökte tolv medlemmar i Numismatiska Klubben i Uppsala Timmermansordens Myntkabinett i Stockholm. Denna myntsamling är normalt inte öppen för allmänheten, men tack vare vänligt tillmötesgående från samlingens föreståndare, Harald Nilsson, kunde denna visning ordnas.

Myntsamlingen, vars historia går långt tillbaka i tiden, omfattar nu närmare 10000 objekt, varav en del riktigt spektakulära. Harald guidade oss med stor sakkunskap genom både samlingens historia och montrarnas innehåll, varefter tid fanns för individuella studier av montrarna. Trots att den lokal i vilken samlingen är utställd är ganska liten har man lyckats mycket bra både med urvalet av objekt och deras exponering. Detta myntkabinett är verkligen en liten ”numismatisk pärla”.

Nedan tre bilder; en från själva visningen och en från montern med de antika mynten. Den sista bilden visar den lilla arbetsplatsen, med bl.a. en 8-dalersplåt från 1662 på väggen. Och vem skulle inte vilja ha det så i sitt ”numismatiska kontor”?

/to-1.jpg

/to-2.jpg

/to-3.jpg

22 maj 2015