Uppdatering Sturetidsprojektet

Denna vecka har Gorgon åter igen haft glädjen och privilegiet att på Kungliga Myntkabinettet arbeta tillsammans med Jonas Rundberg i det pågående projektet med mål att att en gång för alla bestämma myntherrarna till de under perioden 1470-1520 utgivna ”anonyma” örtugarna och halvörtugarna. Alla dessa anger som bekant Erik den helige som myntherre. Det är dock redan klarlagt att dessa anonyma präglingar slogs under i stort sett hela perioden. En central roll i denna analys utgör de ca 16000 mynten i den myntskatt som år 1972 hittades i Västerås. Vi har nu avslutat studierna av örtugarna, och denna vecka har fokus varit på de halvörtugar som präglades av Sten Sture d.y. Vi har även påbörjat studierna av de anonyma halvörtugarna från Stockholm i skatten. På bilden ser vi Jonas arbeta med stampbestämning av en halvörtug från Västerås.

/kmk-2016-02-20.jpg

20 apr 2016