Värderingspriser på Åbo-mynten ca. 1410–1558 i ny finsk katalog

Antalet samlare som fokuserar på de svenska och gotländska medeltidsmynten har aldrig varit stort. Och det är nog ganska bra, då tillgången på material är mycket begränsad och de flesta mynttyperna är sällsynta eller mycket rara. Men eftersom antalet samlare är begränsat, så är priserna även på det sällsyntaste materialet betydligt lägre än priserna på modernare material av samma svårighetsgrad.

Orsakerna till att samlarna är så pass få är bl.a. bristen på modern lättillgänglig referenslitteratur - d.v.s. i första hand en värderingskatalog. Den senaste kompletta katalogen (av Lars Lagerqvist) utkom för snart 50 år sedan. Archie Tonkins Myntboken innehåller vart femte år (senast 2015) en översikt av de medeltida mynten med priser, men framställningen är förenklad jämfört med Lagerqvist 1970.

Finland var som bekant en integrerad del av det svenska riket fram till 1809, och Åbo var en viktig svensk myntort under senmedeltiden. Intresset för de mynt som präglades i Åbo under 1400- och 1500-talet har de senaste åren stadigt ökat - inte minst i Finland. Det är därför mycket glädjande att notera att den nyutkomna Keräilijän Opas - Collector's Guide 2018, utgiven av Numismatiska Föreningen i Finland, ägnar hela sex sidor åt de mynt som slogs i Åbo av Erik av Pommern, Kristoffer av Bayern, Karl Knutsson Bonde och Gustav Vasa. Och för första gången i en värderingskatalog omnämns även den Skilling av gotlandstyp (LL 1c) som Sören Norby präglade i Kustö borg, vilken han behärskade under ett drygt år i början av 1520-talet. Priserna på mynten anges i EURO i tre kvaliteter (1+, 1, 1?). De allra sällsyntaste mynten har inga priser angivna, utan är markerade med ett R.

Utöver ovan nämnda Åbo-mynt katalogiseras naturligtvis hela den moderna finska utgivningen av mynt och sedlar. Publikationen (196 sidor), som även innehåller en del artiklar, är författad på finska, vilket naturligtvis är en komplikation för oss som inte behärskar språket, men själva katalogdelen är trespråkig (finska/svenska/engelska) och kan utan problem nyttjas även av den icke finsktalande. Nedan avbildas en sida ur katalogen.

/page36.jpg

15 sep 2017