Vem var mynthandlaren Rospiggen?

1900-talets mynthandlares katalogutgivning är till stora delar outforskad. Endast de mest kända och dominerande firmornas kataloger är hyfsat väl utforskade. För tiden före ca 1970 gäller detta t.ex. Appelgren, Boberg, Holmberg, Hirsch, Hesselblad, Högberg, Moneta (Kinnmark) och några till. Och från 1970 till nutid är det ännu sämre ställt med kännedomen om mynthandelns publikationer. För den sistnämnda tidsperioden kompliceras det av att antalet mynthandlare som var verksamma under 1900-talets sista 3-4 årtionden var mycket stort. Jag skulle tro att antalet katalogutgivande företag och privatpersoner var minst hundra – och kanske t.o.m. dubbelt så många.

Men även för tiden före 1970 är mycket oklart. I Gorgons bibliotek finns bl.a. en bunt enkelt producerade myntlistor i s.k. folioformat (ca 22,5 x 36 cm) som alla utgivits av ”Handelsfirman ROSPIGGEN” i Rimbo – från 1947 med postadress Fågelmara. Den äldsta listan jag har är från 1938, och den sista (som har löpnummer 45) från 1952. Utgivningen var alltså omfattande både i volym och tid. De listor jag har är på mellan 1 och 18 sidor och flera innehåller en del riktigt bra material.

Tyvärr så framgår det inte av någon av mina listor vem som stod bakom ROSPIGGEN. En möjlig (eller kanske t.o.m. trolig) kandidat är Bertil Färnström, Rimbo. Denne utgav ett antal lagerlistor med mynt runt 1930. Ernst Nathorst-Böös noterar (i Myntkatalogen 200 år) nr 4,5,7 (-1930), men om Färnström utgav endast 7 listor, eller om det finns flera med nummer 8 och uppåt är oklart.

Hur som helst är Gorgon mycket intresserad av att dels få bekräftat (eller dementerat) att det var Färnström som drev Rospiggen, och om inte – vem var det? Och då Gorgons bibliotek tyvärr är ofullständigt både när det gäller Handelsfirman Rospiggen och Färnströms kataloger i eget namn, så är Gorgon även mycket intresserad av att komplettera biblioteket.

Så om du vet något om Färnström och/eller Handelsfirman Rospiggen, eller om du har några kataloger du kan tänka dig att avvara – hör av dig till Gorgon!

Nedan avbildas dels en lista från Bertil Färnström, dels en från Rospiggen.

/farnstrom7a.jpg

/rospiggen38d.jpg

19 okt 2015