Vikingaskatt i museet i Härnösand

Vid ett besök nyligen i mina hemtrakter i Ångermanland passade jag på att besöka Västernorrlands Länsmuseum i Härnösand. Museet, som tidigare hette Murberget, hade en trevlig utställning i nedre planet med en översikt över länets äldre historia där rikligt med arkeologiska fynd fanns utställda.
Den numismatiskt intresserade kunde speciellt glädja sig att vikingakatten från Rossvik, Nora, fanns utställd. Denna skatt hittades 1946, och bestod [enligt Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen, Ångermanland (1983)] av 338 hela och 17 fragmentariska mynt, samt två armringar och några smärre silverobjekt. I ”Landskapsinventeringen” nämns att 22 av mynten var ”imitationer eller obestämda”.
Den beskrivande texten i anslutning till den utställda skatten var tyvärr mycket knapphändig, och upplyste endast om att de flesta mynten var tyska och engelska.
Sedan 1983 har de skandinaviska vikingatida mynten bearbetats av Brita Malmer. I hennes The Anglo-Scandinavian Coinage (1997) får vi upplysningen att 6 av mynten i skatten skall klassas som sådana. Två av dessa är säkra Sigtunamynt av stampkombinationerna 220.1306 och 443.1122. Dessa kan också återfinnas som nr 210 och 430 i Malmers Sveriges Mynthistoria – Vikingatiden (2005).
Visst är det trevligt när myntskatter finns till beskådan även på de regionala museerna utanför Stockholm!

/rossvik_1_img_6806.jpg

/rossvik_2a_img_6804.jpg

 

21 sep 2019