Jag Söker

[Uppdaterad 2021-04-30]

SVENSKA MYNT FÖRE 1520 samt GOTLÄNDSKA MYNT

Till min samling av vikingatida och medeltida svenska mynt samt gotländska mynt (även under dansk överhöghet) söker jag sällsynta typer och varianter, samt även vanligare mynt i god kvalitet. Betalar bra för det jag saknar! Hör av dig om du har något som du kan tänka dig att avyttra.

Jag har själv en hel del dubbletter som skall avyttras, och jag accepterar naturligtvis även bytesaffärer. Mina dubbletter hamnar i sinom tid (oftast) på Tradera, men söker du något speciellt så kan det ju vara en god idé att höra av sig till Gorgon! 

NUMISMATISK LITTERATUR

Jag är alltid intresserad av att komplettera mitt numismatiska referensbibliotek. Huvudinriktningen är mot publikationer som rör svensk och nordisk numismatik, samt europeisk vikingatid och medeltid. Allt är av intresse - böcker, tidningar/tidskrifter, småtryck och särtryck, samt auktions- och lagerkataloger. Om du tänker avyttra hela ditt numismatiska bibliotek - stort eller litet - så är du också mycket välkommen att höra av dig!

Jag har ett par hyllmeter dubbletter av numismatiska böcker, tidningar och tidskrifter liggande - även många antikvariska böcker. Och en hel del äldre auktions- och lagerkataloger. Hör av dig om du söker något speciellt.

Jag accepterar naturligtvis bytesaffärer. Byter gärna generöst en mot flera, så länge som mitt eget bibliotek kompletteras! Ibland så händer det väl också att en del dubbletter hamnar på Tradera när det börjar bli alltför fullt i bokhyllorna hemma.

Min söklista hittar du nedan!

Böcker

Bæhrendtz, F.J. Förteckning öfver Kalmar högre allmänna läroverks samling af mynt och minnespenningar m.m. 1884.

Keder, N. Runæ in nummis vetustis; 1704.

Olsson, P. Förteckning öfver Östersunds högre elementarläroverks myntsamling, del VI. 1900.

Sjöborg, N.H. Numophylacium regiæ academiæ Lundensis. P1-12. 1802-1807.

 

Tidningar, tidskrifter, och annan periodica

KMK:s utställningskatalog: (onumrerad) Johan Carl Hedlinger (Stencil, A4; utställning till 200-årsminnet av hans död 1971).

(Norsk Numismatisk Forening) Acta Nvmismatica Osloenses 1932-1936: Nr 3, 4, och 5.

(Norsk Numismatisk Forening) Småskrifter för Myntsamlare 1938-1974:

  Nr 6: Fortegnelse med salgspriser over O. B. Carlsens samling av norske mynter.

NNF-Nytt: 2001, nr 2.

(Dansk tidskrift) Møntsamlernyt:1978/8.

 

Auktionskataloger och lagerlistor

Antikören/Ulf Ottosson:

”Myntlista nr 1, 1980” (Utgiven av Ulf Ottosson, Mottagaregatan 1, V. Frölunda)

B.Björnsson Mynthandel: Katalog 4.

Bukowski Auktionskataloger (Nummer enligt Asplund):

SAKNAR HELT: Nr 0, 4, "11a", "11b", 15, 22, 35, 43, 46, 50, 54, 59, 67, 129, 149, 151, 164, 168, 170, 181, 198, 200.

BEHÖVER BYTA UPP MIG KVALITETSMÄSSIGT: Nr 2, 10, 40, 88.

Göte Palmlund: “Tillägg till katalog No. 3”.

C.G. Hesselblad:

”Specialofferter ” (oftast ensidiga, maskinskrivna eller karbonkopierade): Allt av intresse.

Hirsch: Speciallista Aktier 1980; ”Medaljlista No: I. nov-1983”; Offert februari 1988 ”Oscar Guld”.

D. Holmberg Mynthandel: Lagerlista 50 [varianten med 80 sidor].

Holmasto, Helsingfors: Alla auktionskataloger före april 1983, samt mellan okt 1988 och okt 1994.

Samt Auktion nr 49, 58, 63, 71, 72, 73, 76-91, 97, 98, 99, 106, 109-134, 139-144.

Ingemar Wallin (i olika skepnader):

Tobenik lagerlistor [1975-77]: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 15.

Ingemar Wallin Myntgalleri lagerlistor [1977-79]: 17, 18, 20, 21, 22, 23.

Wallin & Bakos Mailbid auction [1982-86]: III, IV, V, VI, VIII, IX.

Wallin & Bakos Fixed pricelist [1982-86]: 3.

Speciallistor 1995:A-I.

Prislista: 995.

J.Pedersen  Alla lagerlistor mellan 1967 och 1971, samt

"lagerlista 1973"

"500 Norska mynt 1979"

"1200 Sv OII, GV 1979".

Monetarium (Kurt Hallström):

Lagerlistor onumrerade: ”julen 1981”, ”litteraturlista”.

Lagerlistor numrerade: 12,41,48,49,52,54,55,57,59,60,61,63,64.

Norrtälje Mynthandel lagerkataloger: 69 och framåt (vilket nummer har Norrtäljes sista lista?)

NORDISKA MYNT (Sundbyberg): Lagerkatalog nr 1, 2, 4. (Och - om de existerar - nr 8 och framåt)

Bruun-Rasmussen auktionskataloger: Nr 225, 232, 241, 242, 253, 257, 261, 482.

Nellemann&Thomsen auktionskataloger: Nr 556, 570.

Numismatisk Orden Auktioner: Allt före 1973, utom 3/6-1961, 19/5-[1962], 27/5-1967 och 8/6-1968.

SELLING lagerlistor: 35, 38, 41.

SELLING auktionskataloger: 16 juni 1871 [He#2119], 7-11 juli 1876 [He#2120]

SIGTUNA Mynthandel: lagerkataloger 1-10, (samt 13 och framåt, om de existerar)

Skånes Numismatiska Förening auktionslistor:: Allt före 1972, samt allt 1976 - April 1983.

Stockholms bokauktionskammare/auktionsverk (inklusive D. Holmbergs onumrerade och Bukowskis onumrerade):

Alla kataloger före Juni 1972 med numismatiskt intressant material är av intresse, och då speciellt katalogerna från 1800-talet. Jag har drygt 100 av dessa, men det betyder massor saknas. Hör av dig om du har dubbletter eller något du kan avvara!

Jag saknar troligen även några myntauktionskataloger från 1977- 1981. Här är det dock mycket oklart vilka som egentligen utgavs. Hör av dig om du har något!

Törnström:  Lagerlista: 1-10.

Uppgren: Lagerlista: 4, 7.

Örtendahl: Lagerlista: 1, 2, 4, 5, 19, 27, 32, 73, 89, 102, 106, 109, 111, 113.

  (122 "2008/2009" är den sist utgivna jag har. Finns någon katalog därefter?)

Svenska Numismatiska Föreningen Auktionslistor:

  1940, 3 okt: Separat beskrivning av lot 186-191 i folioformat.          

  1954, 10 maj: Extrabladet med nr 428-456                                        

 

[ - - - - SLUT PÅ LISTAN - - - - ]