Blogg

Magnus Erikssons stockholmspenningar 1354-1363

23 maj 2020

Under åren 1354–1363 präglades endast penningar i form av brakteater i Sverige. Dessa har en BOKSTAV som centralmotiv inom strålring som anger myntorten (t.ex. L för Lödöse), eller – när det gäller Stockholm – en KRONA.

Stockholmspenningarna slogs i stor mängd och de är även ganska vanligt förekommande på samlarmarknaden. De allra flesta saknar bitecken, men en mindre del har bitecken under eller bredvid kronan. Bitecknen hade rimligen någon administrativ betydelse vid myntverket, men exakt vilken denna var kan vi bara spekulera om. Samtliga varianter med bitecken är ovanliga, sällsynta, eller mycket sällsynta.

Jag har under många år fört statistik över privatägda exemplar som omsatts i mynthandeln eller på auktioner under de senaste decennierna. Sådan statistik kan naturligtvis aldrig bli komplett, då det alltid finns ett "mörkertal" – bl.a. exemplar som endast bytt ägare i privata affärer. Statistiken kan dock ge en god indikation på hur ovanliga dessa penningar faktiskt är. Nedan ser ni min statistik, tillsammans med bilder på privatägda exemplar av alla varianter såväl utan som med bitecken (utom de med stjärna eller kors under kronan). Man bör notera att kronans utförande generellt är enklare på penningarna med bitecken än på de penningar som saknar sådana.

/ll_xxviii_4_varianter.jpg

/ll_xxviii_4_varianter_mynten.jpg

 

 

Inget ont som inte har något gott med sig ...

19 maj 2020

... brukar man ju säga.

TV-dokumentären i tre delar om stölderna på Kungliga Myntkabinettet berättar ju en djupt deprimerande och upprörande historia. Besöken på Gorgons Myntsida har dock slagit nya rekord som en effekt av TV-serien.

Och glädjande nog verkar antalet besök per dag ha stabiliserat sig på en nästan dubbelt så hög nivå efter det att serien avslutats, jämfört med nivån innan serien visades. Kanske har intesset för numismatik väckts till liv hos några tittare?

Nedan ser ni statistiken nerbruten på dagar.

Stay Safe!

/visits-april-may.jpg

Landskapsinventeringen Sverige/Finland - Karelen

15 maj 2020

År 1982 utkom den första volymen i serien Landskapsinventeringen – Östergötland. Redan från början var planerna att detta projekt, vars syfte var att kortfattat publicera alla myntfynd, skulle omfatta både Sverige och Finland. Vår mynthistoria är ju gemensam fram till 1809.

När det gäller de landskap som ligger inom de nutida Sveriges gränser så har 17 landskap publicerats i 14 volymer. Jag har tidigare presenterat några av de senast utkomna här på min blogg. Arbete pågår med ytterligare volymer.

För de landskap som ligger i Finland påbörjades arbetet med Karelen redan 1991, men arbetet fick avbrytas några år senare och har först nyligen kunnat återupptas och avslutas. Därmed finns nu volym 2 av den finska serien nu äntligen tillgänglig. (Volym 1 omfattade Nyland.)

Detta är en riktig ”tegelsten” på hela 316 sidor, och mer än 500 myntfynd är beskrivna. Boken är en guldgruva för alla numismatiker och andra myntintresserade! Boken är skriven på både finska och svenska, vilket uppskattas mycket av undertecknad, vars kunskaper i finska språket är mycket begränsade. Författarna, Frida Ehrnsten och Liisa Kunnas-Pusa, har genom denna bok gett ett mycket värdefullt bidrag till Sveriges och Finlands gemensamma mynthistoria.

Jag ser med spänning fram emot kommande volymer i både den finska och den svenska serien!

/landskap-finland-2.jpg

 

Myntpyssel i corona-tider (3)

27 apr 2020

Inga myntmässor, inga myntklubbsmöten och (nästan) inga myntauktioner där man kan sitta i salen och kämpa mot andra ”motbjudande” samlare.

Men för att bota, eller i alla fall lindra, abstinensen så finns ju Internet!

MISAB avslutade sin 25e internetauktion igår. Intresset var mycket stort – även för medeltidsmynten. De hetaste striderna gällde penningarna, medan örtugarna såldes till mera normala priser. En penning från Magnus Eriksson med krona inom strålring klubbades för 10500 kr (+provision), vilket nog är all-time-high för Magnus Stockholms-penningar av denna typ. (Se bild nedan.)

MISAB utlovar ytterligare en internetauktion med mynt före sommaren. MISABs stora offentliga auktion 34 är flyttad till hösten – ett beslut i linje med många andra auktionsarrangörer.

Tills vidare får vi hålla till godo med internet och de möjligheter till förvärv/fynd som där erbjuds.
Portalerna NumisBids och Sixbid är utmärkta startpunkter vid denna ”jakt”.

Stay Safe!

/misab-web-25.jpg

Myntpyssel i corona-tider (2)

22 apr 2020

Utöver pyssel med den egna samlingen så kan man även också ägna sig åt studier av de medeltida mynten och myntskatterna.
Den svenska medeltida myntningen var naturligtvis inte oberoende av omvärlden, och i analogi med att vi hittar utländska medeltida mynt i de svenska fynden, så förekommer svenska mynt i myntfynden från våra grannländer. I en nyligen utkommen doktorsavhandling som jag tidigare anmält så förtecknas de medeltida myntfynden från Finland.
Även från våra nordiska grannar Norge och Danmark finns de medeltida myntskatternas sammansättning dokumenterade i bokform. Dessa publikationer (avbildade nedan) rekommenderas.
I Sverige har, märkligt nog, ingen sammanställning över samtliga medeltida myntfynd publicerats efter Bengt Thordemans sammanställning 1936. Delar av informationen kan dock återfinnas i serien Sveriges Mynthistoria - Landskapsinventeringen och i Brita Malmers bok om de senmedeltida penningarna från 1980. Även i några specialiserade studier över vissa medeltida myntgrupper finns kompletterande information att hämta för den som letar.
Sammanställningarna från Finland, Norge och Danmark ger dock den intresserade många timmars intressant läsning!

/pyssel-myntfynd.jpg

Myntpyssel i corona-tider (1)

15 apr 2020

I dessa utmanande tider, när några sitter i påtvingad eller självvald karantän, och andra bara tillämpar ”social distancing” lite lagom, så kan ju lite pyssel med myntsamlingen vara ett bra sätt att fördriva tiden. Kanske läge att fundera lite över förvaring och dokumentation av sin samling?

Gorgon har standardiserat sin förvaring, dels genom att endast använda myntramar av ett fabrikat (Lembit) och endast vissa storlekar (20, 24 och 27 mm), dels bestämma vilken information som skall finnas på ramarna. Texten skrivs på 12 mm breda självhäftande vita plastremsor. Det finns flera fabrikat maskiner som kan användas för att trycka text på sådana.

Myntramarna förvaras i myntpärmar med blad som som rymmer 12 ramar per sida. Jag brukar ha 8 st blad (96 myntramar) i varje pärm då detta gör pärmen lagom tjock och lättbläddrad, men det går att klämma in 10 blad om man så önskar.

Myntpärmarna förvaras sedan i bankfack. Lite tråkigt kanske, men då jag fotograferat alla mynt, så kan jag ändå studera dem hemma på datorskärmen.

Var och en gör naturligtvis som man själv önskar, men dessa förvaringsprinciper passar i alla fall mig bra.

/pyssel_1.jpg

/pyssel_2.jpg

/pyssel_3.jpg

FriMynt 2020 inställt

24 mar 2020

Arrangörerna meddelar att årets FriMynt i Helsingborg är inställt. Tråkigt, då detta är en av årets absoluta höjdpunkter för oss myntintresserade.

Även MISAB drabbas av effekterna av Coronaviruset. Auktion 34, som skulle ha arrangerats nu på lördag, flyttas fram till (preliminärt) maj månad. En liten tröst är att MISAB meddelar att man nu tidigarelägger en internet-auktion med mynt.

Flera internationella auktionshus väljer att arrangera sina auktioner som online-auktioner med "Live Bidding" istället för som offentliga auktioner. (Se skärmdump från NumisBids nedan avseende auktioner under slutet av mars.) Kanske något för MISAB att överväga om Corona-situationen blir utdragen i tiden?

Tuffa tider, men liv och hälsa måste prioriteras. På sikt återgår nog även de numismatiska delarna av vårt samhällsliv till ett mera normalt tillstånd.

I vänta på detta - ta hand om er på bästa möjliga sätt! Håll er informerade och följ myndigheternas rekommendationer och bestämmelser.

/Gorgon

/online-mars-2020.jpg

 

Bra jobbat Myntklubben Skilling Banco!

1 mar 2020

Igår arrangerades en myntmässa i Linköping. Eller för att vara mera exakt – i Östra Tollstads Bygdegård strax utanför Mantorp. Detta var ett friskt initiativ från den lokala myntklubben i Linköping. Såväl säljare som köpare hade hörsammat kallelsen till några trevliga timmar i numismatikens hägn. Ca 20 utställare och, redan vid ca 11:30, ett drygt 60-tal betalande besökare. Mycket bra för en helt ny mässa! Antalet besökare innan dagen var slut vet jag inte, men kanske närmade det sig hundra?
Arrangemangen och lokalen var bra, och det fanns tillgång till mat, dryck och kaffe, vilket är en viktig trivselfaktor. Gorgon hittade inte några nya mynt till samlingen denna gång, men många trevliga diskussioner med likasinnade gjorde att besöket var väl värt mödan med nästan 60 mil bakom ratten.
Gorgon ser redan fram emot nästa års myntmässa i Östra Tollstad!

/linkoping-2020-02-29.jpg

Svenska (och andra) medeltidsmynt i Finland

21 feb 2020

Igår gästades Numismatiska Klubben i Uppsala av Frida Ehrnsten från Helsingfors. Frida är chef för myntsamlingarna i Nationalmuseet i Finland. Hon disputerade nyligen på en avhandling om de medeltida myntfynden i Finland och bruket av mynt i Finland under medeltiden. Detta är naturligtvis av allra största intresse även för oss i Sverige, då Finland var en del av Sverige fram till 1809. Vår gemensamma medeltida mynthistoria kan förstås mycket bättre om man analyserar myntfynden från båda ”rikshalvorna”.

Frida sammanfattade sina resultat på ett pedagogiskt föredömligt sätt, och intressanta diskussioner mellan Frida och de intresserade åhörarna uppstod under och efter föredraget. Samt några riktiga aha-upplevelser! (Jag hoppas kunna återkomma till dessa när jag hunnit detaljstudera avhandlingen.)

Avhandlingen är på hela 389 sidor och rekommenderas varmt till alla som är intresserade av den medeltida myntningen. Den finns tillgänglig för nerladdning här.

/ehrnsten_1.jpg

/ehrnsten_2.jpg

Myntmässa i Linköping 29 februari

31 jan 2020

Man har knappt hunnit hämta andan efter den trevliga myntmässan i Märsta förrän det är dags att börja förbereda nästa mässa!

Myntklubben Skilling Banco i Linköping meddelar att man arragerar en mässa för alla som är intresserade av mynt och medaljer (och annat numismatiskt trevligt) den 29 februari.

Februari är ju annars en månad då det hittills saknats större evenemang i numismatikens tecken i Sverige. Så detta är mycket välkommet!

/linkoping-myntmassa_2020.jpg

Publikrekord i Märsta

26 jan 2020

Igår var det åter igen dags för myntmässan i Märsta arrangerad av Sigtuna Myntklubb. Denna mässa har nu funnits ett antal år, och intresset för mässan har ökat från år till år. 

Redan vid lunchtid meddelade ordföranden i Sigtunaklubben med hög stämma att antalet besökande hade passerat 200, och fler fortsatte att strömma till även efter lunch. Det var tidvis stor trängsel vid de 30 utställarnas bord! 

Man hade denna gång flyttat till en något större och, enligt min mening, mera funktionell lokal. Vid den lokal som användes fram till 2019 har klubbens utställare haft problem med alltför nitiska lapplisor. P-böter har utdelats till utställare medans de lastade i och ur sina bilar(!) Vid den nya lokalen fanns gott om gratis p-platser, vilket uppskattades av såväl utställare som besökare.

Allt var, som vi nu vant oss vid, klanderfritt organiserat. I mathörnan kunde man få varmkorv, toast, och goda smörgåsar, liksom lämplig dryck och (naturligtvis) kaffe!

En toppendag för oss myntintresserade!

/marsta-2020-ref.jpg

 

Gorgon gallrar godsaker igen

22 jan 2020

På myntmässan nu på lördag kommer en rejäl laddning numismatisk litteratur i alla prisklasser att finnas till salu. Sortering pågår - se nedan.

Jag har även gallrat lite i samlingen. Både vanliga och några mycket rara objekt kommer att finnas till salu. Några syns på bild nedan. Jag skulle speciellt vilja nämna den extremt sällsynta Nyköpingspenningen LL I:B:4. Läs gärna mera om detta historiskt intressanta mynt i kommentaren till MISAB auktion 33, objekt nr 7, samt artikeln om Nyköpingsmynt i SNT nr 5, 2019, sid 116-117.

/img_7232.jpg

/img_7234.jpg

Sigtuna Myntmässa 2020-01-25

8 jan 2020

Nu börjar ett nytt spännande numismatiskt år! Första lite tyngre aktiviteten är myntmässan i Märsta (arrangerad av Sigtuna Myntklubb - mera information finns på deras hemsida). En mycket bra mässa - troligen den näst bästa i Sverige efter FriMynt i Helsingborg.

Gorgon har bokat ett bord och säljer numismatisk litteratur och kanske tar jag med även några medeltida (dubblett-)mynt. Vi ses!

/sigtuna-2020-annons.jpg

Det numismatiska året 2019

29 dec 2019

Bara några dagar kvar av 2019; en kort sammanfattning kan vara på sin plats.
2019 var ett mycket bra år för oss medeltidsintresserade. Det exceptionella utbudet av Anund Jakobs penningar har redan kommenterats, men även andra extremt sällsynta medeltidsmynt utbjöds: bl.a. en penning från Johan Sverkersson och några mynt från Birger Magnusson (varav en obol!), för att nämna några. Även örtugssamlarna fick sitt lystmäte – en Interregnumörtug och en Söderköpingsörtug från Karl Knutsson förtjänar extra uppmärksamhet.
Försäljning av Björn-Otto Hesses numismatiska bibliotek har också påbörjats under året och fortsätter under kommande år.
Vi fick även en mängd bra ny myntlitteratur under året, där Monica Golabiewski Lannbys bok om Knut Erikssons mynt särskilt gladde Gorgon.
Gorgons eget samlande var också framgångsrikt. Tillskotten till samlingen var inte så många, men några riktiga ”rökare” hamnade i Gorgons bankfack (efter noggrann katalogisering och fotografering).
Inför 2020 ser vi fram emot fortsatta försäljningar av spektakulära medeltidamynt i MISABs regi. Som tidigare kommenterats har ju MISAB fått i uppdrag att sälja en av landets bästa medeltidssamlingar (ur vilken redan penningar från Anund, Johan Sverkersson och Knut Långe hamnat under klubban – men det finns mera godsaker kvar).
Som illustration till året väljer jag en ovanligt vacker gotländsk skilling från 1554 av den sällsynta varianten där myntherren anges som kung över såväl Danmark som Gotland! ("... DANOR GO REX")
Alla medeltidsintresserade önskas ett Gott Nytt År 2020. Vi kommer säkert att ses på mässor, auktioner och klubbmöten.

/danor_go_rex.jpg

Smått och gott i adventstider

8 dec 2019

Igår var det party i Uppsala! Numismatiska klubben i Uppsala firade att vi detta år fyller 50 år. Klubben startades våren 1969 med den legendariske Bertel Tingström som första ordförande.

Gorgon tänker inte här ge något detaljerat referat av festligheterna (som innehöll såväl andlig som lekamlig spis) då detta säkert kommer att ordnas av andra i annat sammanhang. Huvudnumret, om uttrycket tillåts, var presentation av klubbens jubileumsbok - liksom de tidigare två utgåvorna med den fyndiga titeln Samlad Glädje [2019]. Boken innehåller 38 mycket läsvärda bidrag av lika många författare, och spänner över många numismatiska områden. Boken kommer inom kort att kunna beställas från klubben (håll koll på klubbens hemsida). Innehållsförteckning kan beskådas nedan.

Gorgon vill även passa på att göra reklam för bloggkollegan Ulf Ottossons trevliga initiativ med en "numismatisk adventskalender" - ett kort blogginlägg varje dag fram till jul. Trevlig läsning som ni hittar här!

/scan0037.jpg/scan0038.jpg

 

← Äldre inlägg