Blogg

Numismatisk litteratur - MISAB web-auktion 8

12 dec 2017

För att till fullo kunna uppskatta sin mynt- och medaljsamling krävs kunskap om objekten i samlingen. Och – trots att vi har internet – så återfinns huvuddelen av denna kunskap i böcker och andra tryckta publikationer. De flesta sådana guldgruvor till kunskap är dock numera endast tillgängliga antikvariskt. Många är mycket sällsynta (utgivna i mycket små upplagor), och hittas i princip aldrig i lagret hos antikvariatsbokhandlarna. På myntauktioner utbjuds ibland även litteratur, men oftast hamnar denna i skuggan av mynten och medaljerna.

Det är därför mycket glädjande att MISAB nu för andra gången arrangerat en internet-auktion med bra numismatisk litteratur. De goda priserna och de många budstriderna visar att detta var uppskattat och kanske kan man hoppas på att liknande litteraturauktioner blir ett återkommande evenemang för MISAB? Varför inte arrangera två sådana auktioner per år? En marknadsplats där man kan köpa och sälja numismatisk litteratur behövs verkligen!

De högst betalda objekten på auktionen avbildas nedan.

/misab-web-8.jpg

Mynt på Frimärkshusets auktion 146

11 dec 2017

I lördags besökte Gorgon Stockholm och passade på att besöka Frimärkshusets auktion 146. Även om MISAB numera dominerar den svenska myntauktionsmarknaden, så säljs regelbundet mynt på Philea/Myntkompaniets och Frimärkshusets auktioner – och ibland riktigt bra objekt. Dock brukar utbudet av medeltida mynt vara mycket begränsat.

Frimärkshuset hade till denna auktion fått inlämnat ett 30-tal medeltida svenska objekt, vilka (kanske med något enstaka undantag) kom från en samling som tillhört en sydsvensk samlare som avled tidigare under året. Bland mynten fanns ett flertal såväl sällsynta som vackra objekt. Bl.a. såldes följande rara/trevliga saker (raritet enligt Gorgons statistik, kvalitet enligt katalog); på klubbat pris tillkommer 22%:

Knut Eriksson. LL I:A5a. 1+ (kantskadad). RR. 15500kr.

Sverker Karlsson. LL XII:4. 1/1+. R. 17500kr.

Erik Eriksson. LL XII:6d. 1/1+ (kantsprickor). RR. 21000kr.

Birger Magnusson. LL XXIII:7a. 1?/1. RR. 10000kr.

Albrekt. Örtug Kalmar. LL 5a. 1/1+. RR. 13500kr.

Erik av Pommern. Örtug Åbo. LL 8b. 1. R. 12000kr.

Sten Sture d.y. Örtug Stockholm 1512. 1 (plantsfel). R. 7000kr.

Som synes betalades mynten bra, även om priset på Birgers penning och Åbo-örtugen måste anses förmånligt för köparen. En bra sak (som kanske även MISAB kan införa?) är att klubbat pris och köparnummer visades i realtid under auktionen. Underlättar för den som vill notera denna information i sin katalog, samt även för köparen av ett objekt som får en direkt verifiering både av klubbat pris och att det var rätt köparnummer som registrerades.

/fh_146.jpg

Decemberstiljte? Nej då!

1 dec 2017

December brukar vara en lugn månad i numismatiskt hänseende. Bortsett från pyssel med den egna samlingen, så brukar de enda aktiviteterna av dignitet vara de lokala myntklubbarnas julsammankomster.

Men denna december avviker från mönstret. Dels så arrangerar Myntauktioner i Sverige en Internet-auktion med ett bra och varierat utbud av numismatisk litteratur, dels så finns det en del riktigt trevliga objekt på Frimärkshusets kommande auktion.

http://www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=WEB

http://www.frimarkshuset.se/Auktionskatalog_Nov_2017/pdf/Auktionskatalog_146_Mynt_Webb.pdf

Den stora nyheten idag är dock att dom fallit i målet mot den f.d. chefen på Kungliga Myntkabinettet avseende stöld av mynt ur KMKs samlingar samt ur Göteborgs stadsmuseum. Domen blev tre års fängelse för grov stöld. Samtidigt döms en känd mynthandlare för grovt häleri till villkorlig dom och samhällstjänst.

https://www.svt.se/kultur/museichef-stal-mynt-for-1-2-miljoner-doms-till-tre-ars-fangelse

https://www.aftonbladet.se/a/yv3R8J

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/museichef-stal-mynt-for-12-miljoner-far-fangelse/

Tyvärr är denna historia långt ifrån avslutad med dessa domar. Domen avser endast bevisad stöld av 35 objekt till ett värde av ca 1,2 miljoner kr. Enligt uppgifter i pressen saknas dock (minst) 1200 objekt till ett värde av (minst) 25 miljoner i KMK. Och i även i Göteborg saknas "några hundra objekt", huvudsakligen av guld och även här till ett värde av många miljoner.

Polisutredningen fortsätter och fler åtal är att vänta. Till dess att klarhet bringats i hur, när och av vem alla dessa mynt stulits, så vilar en skugga av misstanke över alla som haft tillgång till samlingarna i Stockholm och Göteborg under de senaste decennierna. Och detta är naturligtvis helt oacceptabelt och mycket obehagligt för alla som är oskyldiga.

Lite impad av B-R

15 nov 2017

Måste erkänna att jag är aningen imponerad av den danska auktionsfirman Bruun-Rasmussen.

Dels för att de har en mycket väl fungerade internetfunktionalitet för budgivning i realtid på deras auktioner, och dels för den mycket väl fungerade logistiken kring auktionsinköp.

Söndag 12 nov. ca. 16:50: Gorgon vinner budgivningen på ett objekt. Vinnande bud bekräftas inom någon minut med både SMS och email.

Måndag 13 nov. ca 08:30: PDF-faktura via email. Strax därefter dras klubbat pris + provision automatiskt från mitt VISA.

Måndag 13 nov. ca 11:00: PDF-faktura för frakt via email. Fraktkostnad dras strax därefter från mitt VISA.

Onsdag 15 nov. 14:00: Myntet levererat via posten!

(Ovanstående smidiga hantering förutsätter att man beställt "automatisk skeppning" och registrerat sitt betalkort före auktionen.

Och därmed är ytterligare ett trevligt objekt adderat till samlingen!

Magnus Ladulås myntskatt

15 okt 2017

På Brunnsgårdens ägor i Styra socken gjordes år 1786 ett av de allra största myntfynden i Sverige; i alla fall om man ser till antalet mynt. De samtida uppgifterna om fyndets storlek är osäkra, men troligen bestod fyndet av ca 30000 mynt; kanske så många som 50000. Fyndet dominerades helt av två mynttyper - penningar med krönt huvud eller krönt lejon. I betydligt mindre mängd förekom penningar med krona (några med bokstäverna VAL under kronan), samt penningar med bokstaven B. Dessutom ett fåtal gotländska mynt från 1200-talet. Magnus Ladulås penningar saknades i fyndet, som därmed kan dateras till senast 1275, eller möjligen obetydligt därefter.

Fyndet uppmärksammas i en nyligen utkommen roman (!) där vi dels får följa en hypotetisk historia om hur skatten hamnade i jorden, dels en på historiska fakta och samtida dokument baserad berättelse kring hur mynten hittades och i sinom tid kom att undersökas och dokumenteras av numismatikern Jacob von Engeström. (Om von Engeströms undersökning av fyndet kan man läsa i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936.)

Romanens litterära kvaliteter är Gorgon fel person att bedöma, men visst är det trevligt att ett skattfynd från sent 1700-tal utgör stommen i en skönlitterär bok!

Beträffande själva fyndet så inlöstes endast en mindre del till kronan. Övriga delar skingrades till samtida samlare och andra, och troligen smältes även en ansenlig del av mynten ner av upphittarna. 30000 mynt låter mycket, men då dessa mynt väger endast ca 0,2 gram så vägde hela fyndet endast ca 6 kg (eller ca 10 kg om man sätter tilltro till den högre siffran 50000 mynt) Vid denna tidpunkt gick det i Götaland 384 penningar på en Mark, vilket gör att fyndet vid tiden för nerläggandet var ca 80 Mark penningar. Onekligen en ansenlig summa: enligt noteringar från samtiden (Se Lars O. Lagerqvist: Vad kostade det?) kostade en häst då 2-3 mark.

Flera av mynttyperna var 1786 okända för den numismatiska vetenskapen. I Brennners Thesaurus Nummorum från 1731 saknas typerna med krönt huvud, krönt lejon, krona-VAL och B. Något enstaka exemplar av de två förstnämnda fanns dock enligt Engeström i KMK. Även om sådana mynt numera är kända även från några andra fynd, så är det med säkerhet så att den absoluta majoriteten mynt av dessa typer utanför museerna kommer från Styrafyndet. Nedan avbildas några mynttyper som fanns i fyndet. Beträffande mynten i nedre raden är Styra-proveniensen säkerställd, då de ingått i Jacob von Engeströms efterlämnade myntsamling.

/magnus_ladulas_myntskatt.jpg

Gorgon har gallrat godsaker – igen!

8 okt 2017

Gorgon har gallrat fem penningar ur sin samling - alla utom en sällsynt eller mycket rar. När det gäller mycket sällsynta medeltidsmynt (som ofta är skadade) så väljer jag att citera ett gott råd jag fick av en av landets ledande medeltidssamlare för mer än 30 år sedan: "När det gäller vissa sällsynta mynt, så får man helt enkelt nöja sig med de exemplar som finns att tillgå - alternativt avstå från att ha mynttypen i sin samling."

Länk till mynten hittar du här.

Lycka till med budgivningen!

/blogg-bild.jpg

Kvalitet eller raritet?

4 okt 2017

Som myntsamlare så ställs man ibland inför problemet hur man skall använda sin tillgängliga budget. Vi har ju alla målet att skapa en intressant och trevlig samling, och visst hägrar målet för många om att få samlingen "komplett", även om de flesta aldrig kommer till den punkten, eller ens definierat för sig själva vad det betyder i det enskilda fallet.

Om man samlar moderna mynt, typ Oscar II och framåt (jodå, jag har samlat på sådana mynt också!), så finns ju värderingsböcker där man kan markera vad man har. Då kan ju "komplett" enkelt definieras som ett kryss vid varje mynt i värderingsboken. Samlar man äldre mynt så blir detta snabbt omöjligt (eller i alla fall orimligt dyrt), då vissa mynt är mycket sällsynta och/eller dyra, och ibland endast finns i museer.

Medeltidssamlaren har definitivt detta dilemma; ingen medeltidssamling - privat eller offentlig - har någonsin varit "komplett", och inte ens Kungliga Myntkabinettet har ett exemplar av alla medeltida mynttyper och varianter. Detta hindrar dock inte att man som samlare kan eftersträva att få så många olika typer som möjligt i sin samling; oavsett om den omfattar hela den medeltida myntningen i Sverige, eller om man fokuserar på en viss nominal, vissa myntherrar eller vissa myntorter.

Men man ställs ganska snart inför en komplikation: Vi vill ju alla ha en samling med vackra mynt i hög kvalitet. Det är dock tyvärr så att många medeltida mynt är så sällsynta ett det endast finns ett fåtal tillgängliga på marknaden. Och ibland är samtliga dessa av låg kvalitet, eller med stora skador (Gorgon brukar själv kalla dessa "fascinerande fulingar".)

För ca. 30 år sedan erbjöds undertecknad en mycket sällsynt tidigmedeltida penning av en av landets då ledande medeltidssamlare. Myntet hade en stor kantskada, men säljaren som var en erfaren person, gav mig ett gott råd: "När det gäller vissa sällsynta mynt, så får man helt enkelt nöja sig med de exemplar som finns att tillgå - alternativt avstå från att ha mynttypen i sin samling". Efter att ha begrundat dessa kloka ord så köpte jag myntet. Jag har inte ångrat detta en sekund!

Myntet, LL IX:3, ser ni nedan. Det finns troligen endast två exemplar i privat ägo (båda skadade). Inget exemplar av LL IX:3 har bjudits ut till offentlig försäljning efter det att jag förvärvade mitt.

/ll_ix_3_0012.jpg

MISAB 24+25 kommentarer

24 sep 2017

Gorgon besökte Stockholm Sheraton igår, och höll spaden högt på några av medeltidsmynten. Nöjd med utfallet, även om man som vanligt inte får allt man vill ha!

Generellt betalades det medeltida materialet bra. Ottar Ertzeids samling erbjöd ju inte några extremt rara eller sällsynta mynt. Som väntat blev nr 1 - en Knut Eriksson-penning - dyrast, med ett klubbslag på 10500 kr. Vilket väl är ungefär vad den skall kosta. Av övriga mynt kan man konstatera att de ganska ovanliga varianterna som utbjöds som nr 16 och 25 klubbades förmånligt för köparna. Övriga mynt betalades väl ungefär efter förtjänst.

MISAB 25 erbjöd som kontrast ett antal mycket sällsynta tidigmedeltida penningar ur Sven Svenssons samling. Och budstriderna om dessa blev hårda. Knut Erikssons sällsynta och intressanta penning LL 1b nådde hela 43000 kr, och den vackra varianten av LL 2a stannade på 22000. De två Sverker-penningarna nådde goda 31000 och 21000 kr. Den sistnämnda är betydligt vanligare än den första (men ändå ett sällsynt mynt), men var av osedvanligt hög kvalitet, vilket gör priset väl motiverat. På denna auktion utbjöds även tre penningar från Erik Knutsson (när hände detta senast?). Klubban föll på 23000, 19000, och 20000 kr. Märkligt nog blev den vackraste inte den dyraste av dessa.

Erik Erikssons "fågel-brakteat" i en fantastisk kvalitet och med skimrande vacker patina nådde hela 41000 kr, medan den intressanta penningen med svärd och bokstäverna E-R klubbades för höga 36000 kr. (På alla priser ovan tillkommer 18,75%.)

Idag, söndag, såldes också som nr 678 ett enastående danskt mynt - en guldgyllen från 1527 - det enda privatägda av endast fem f.n. kända exemplar. Utropet  - 250000 kr - räckte inte långt; klubban föll först på 960000 kr, vilket med provision blir 1140000 kr!

Som vanligt var arrangemangen av högsta klass, trots ett mindre "datastrul", som medförde en något tidigare lunch på lördagen. Den nyligen avlidne Bjarne Ahlström hedrades med ett minnes-bord, och Dan Carlberg inledde lördagen med några minnesord över Bjarne.

/misab_24-25_1.jpg

/misab_24-25_2.jpg

Bjarne Ahlström har avlidit

17 sep 2017

Gorgon har nåtts av beskedet att Bjarne Ahlström avled den 12 september; han skulle ha fyllt 79 år den 30 november.

Bjarne Ahlström drev under 1900-talets tre sista decennier landets ledande mynthandel och myntauktionsverksamhet. B. Ahlström Mynthandel grundades i början av 1950-talet av brodern Bernth Ahlström, men efter att denne satsat på en internationell karriär som mynthandlare övertog Bjarne den svenska firman under tidigt 1960-tal. Den första lagerkatalogen, nr 11, utkom i mars 1963 (katalogerna nr 1-10 utgavs av Bernth). 1972 arrangerades den första auktionen, och under Bjarnes ledning arrangerades drygt 70 auktioner, och ett 50-tal lagerlistor producerades.

Bjarne Ahlström var också utgivare av numismatiska litteratur. Det mest kända bokverket är Sveriges Mynt 1521-1977, den s.k. "SM-boken", som fortfarande är Referensen för mynt från den tidsperioden.

Bjarne Ahlström spelade också en viktig roll vid skapandet av Gunnar Ekströms stiftelse för numismatik, i vars styrelse han satt som ledamot på livstid. Gunnar Ekströms magnifika samling mynt såldes via åtta auktioner i Ahlströms regi. I början av 2000-talet avyttrade Bjarne firman till den danska myntfirman Thomas Höiland.

En bra artikel om Bjarne Ahlström och hans mynthandel finns att läsa i Skandinaviska Myntmagasinet, nr 1, 1986. Nedanstående illustration har Gorgon lånat från den artikeln.

/bjarne-img_4817.jpg

Värderingspriser på Åbo-mynten ca. 1410–1558 i ny finsk katalog

15 sep 2017

Antalet samlare som fokuserar på de svenska och gotländska medeltidsmynten har aldrig varit stort. Och det är nog ganska bra, då tillgången på material är mycket begränsad och de flesta mynttyperna är sällsynta eller mycket rara. Men eftersom antalet samlare är begränsat, så är priserna även på det sällsyntaste materialet betydligt lägre än priserna på modernare material av samma svårighetsgrad.

Orsakerna till att samlarna är så pass få är bl.a. bristen på modern lättillgänglig referenslitteratur - d.v.s. i första hand en värderingskatalog. Den senaste kompletta katalogen (av Lars Lagerqvist) utkom för snart 50 år sedan. Archie Tonkins Myntboken innehåller vart femte år (senast 2015) en översikt av de medeltida mynten med priser, men framställningen är förenklad jämfört med Lagerqvist 1970.

Finland var som bekant en integrerad del av det svenska riket fram till 1809, och Åbo var en viktig svensk myntort under senmedeltiden. Intresset för de mynt som präglades i Åbo under 1400- och 1500-talet har de senaste åren stadigt ökat - inte minst i Finland. Det är därför mycket glädjande att notera att den nyutkomna Keräilijän Opas - Collector's Guide 2018, utgiven av Numismatiska Föreningen i Finland, ägnar hela sex sidor åt de mynt som slogs i Åbo av Erik av Pommern, Kristoffer av Bayern, Karl Knutsson Bonde och Gustav Vasa. Och för första gången i en värderingskatalog omnämns även den Skilling av gotlandstyp (LL 1c) som Sören Norby präglade i Kustö borg, vilken han behärskade under ett drygt år i början av 1520-talet. Priserna på mynten anges i EURO i tre kvaliteter (1+, 1, 1?). De allra sällsyntaste mynten har inga priser angivna, utan är markerade med ett R.

Utöver ovan nämnda Åbo-mynt katalogiseras naturligtvis hela den moderna finska utgivningen av mynt och sedlar. Publikationen (196 sidor), som även innehåller en del artiklar, är författad på finska, vilket naturligtvis är en komplikation för oss som inte behärskar språket, men själva katalogdelen är trespråkig (finska/svenska/engelska) och kan utan problem nyttjas även av den icke finsktalande. Nedan avbildas en sida ur katalogen.

/page36.jpg

EFTERLYSNING: Bilder på Gustav Vasa, fyrk SM 76

10 sep 2017

Jonas Rundberg bad mig publicera följande efterlysning på min blogg, och det gör jag gärna!

Jonas kan kontaktas via email: jonas_rundberg@hotmail.com

 

Fyrkar av typen SM 76 sökes fortfarande!

I mitt arbete med att skriva boken om de sturetida örtugarna (inkl. fyrkarna) behöver jag mer material för att uppnå tydligare resultat. Här avses fyrkar utan årtal från Gustav Vasa (SM 76).

Nedanstående exemplar är jag ytterst intresserad av att få bra bilder på. Är det någon som känner igen dessa?

Med bild i katalogen: Ahlström auktioner: 39:nr 166, 167; 41:nr 425; 59:nr 217. Antikören auktioner: 8:nr 130; 9:nr 243.

Utan bild i katalogen: Ahlström auktioner: 57:nr 205; 59:nr 218. Hirsch auktion 2:nr 229.

Tack till Jan Holmberg, Hedemora, för att du hjälpt mig med dessa fakta!

Påminnelse Myntmässa i Norrköping

7 sep 2017

Nu på lördag arrangerar Norrköpings myntklubb sin årliga Myntmässa. En mycket trevlig tillställning, och ett utmärkt tillfälle att jaga objekt till den egna samlingen! Eller bara umgås med likasinnade. Ett besök rekommenderas!

Tyvärr kan Gorgon själv inte medverka denna gång p.g.a. en hastigt påkommen förkylning. Jag önskar alla samlarvänner God Jakt på lördag!

/2017-08-06_norrkopingsmassan.jpg

Mera numismatik i brevlådan vecka 35

3 sep 2017

Även om man numera kan hitta en hel del nyttig numismatik på internet, bl.a. i bloggar, så är det fortfarande "julafton" när brevbäraren levererar något trevligt. Och då inte bara auktionskataloger, utan även tidskrifter, tidningar, och medlemsblad som fortfarande utges i tryckt form. Denna vecka fick Gorgon följande intressanta alster att läsa och sedan sortera in i det numismatiska biblioteket. Det märks att den numismatiska höstterminen nu börjat!

/2017_v35.jpg

The HEAT is on!

30 aug 2017

Så har katalogerna till MISAB 24 och 25 anlänt. Utöver själva auktionskatalogerna har MISAB även publicerat en vacker och högst läsvärd katalog över hela Ottar Ertzeids svenska myntsamling. En tredjedel av denna samling säljs nu i september på MISAB 24; de övriga två tredjedelarna säljs under 2018.

Ertzeids samling är mycket imponerande med bl.a. ett fantastiskt utbud av svenska dukater. När det gäller medeltidsmynten är det ett trevligt urval (totalt innehåller samlingen 31 medeltidsmynt, varav 11 säljs nu), men de verkliga toppmynten lyser med sin frånvaro. På MISAB 24 torde mynt nr 1, en penning från Knut Eriksson, vara en kandidat till att bli dyrast (bland medeltidsmynten).

På MISAB 25 utbjuds endast 20 medeltidsmynt, men bland dessa återfinns ett flertal riktigt rara och/eller vackra exemplar av penningar från Knut Eriksson, Sverker Karlsson, Erik Knutsson och Erik Eriksson ur Sven Svenssons samling. Även Erik av Pommerns sällsynta "Abo" av typen LL 10 (Sarvas typ III) förtjänar samlarnas uppmärksamhet; Åbomynten har ju under de senaste åren ständigt nått nya toppresultat. Och utrop nr 1, en "skandinavisk"  imitation av en bysantinsk miliaresia, är ett högintressant objekt. Detta blir onekligen en spännande auktion även för för medeltidssamlarna!

/misab_24-25.jpg

Gorgon har gallrat godsaker (igen!)

10 aug 2017

Gorgon har gallrat lite i samlingen, och lagt upp fem riktigt bra objekt på Tradera. Varsågod och bjud, om något passar!

Objekten hittar ni här.

/blogg-bild-2.jpg

← Äldre inlägg