Blogg

MISAB 26+27 kataloger

21 feb 2018

Så har katalogerna till MISAB auktion 26 och 27 levererats. Auktion 26 innehåller mynt ur den fantastiska samling svenska mynt som tillhör Ottar Ertzeid. Samlingens fokus är mot riksdalrar och guldmynt, och endast ett fåtal medeltidsmynt ingår i samlingen. 10 trevliga objekt säljs denna gång, men de stora rariteterna saknas.

Utbudet av svenska och gotländska medeltidsmynt är denna gång ganska begränsat även i katalog 27; jag räknar till 34 utrop, men då inräknat även några icke-svenska objekt. Genomgående bra kvalitet på det som erbjuds. Tre mera spektakulära mynt säljs denna gång; en mycket rar penning med lejon (LL XII:2; ex Sjöberg), och en likaledes sällsynt penning med fågel (LL XII:5; ex Ekström). Under de senaste åren har penningar från den äldre medeltiden rönt stor uppskattning hos medeltidssamlarna, och höga priser har noterats. Troligen får vi se mycket goda priser även denna gång, då de ovan nämnda penningarna inte bara är sällsynta, utan dessutom i för typerna ovanligt hög kvalitet.

Ett tredje mycket rart objekt är Albrekt av Mecklenburgs första örtug. Ett numismatiskt och historiskt mycket viktigt mynt – den första svenska präglingen av en nominal högre än penningen, och dessutom det första myntet med de tre kronorna placerade som vi är vana att de dem – två över en. Det nu utbjudna myntet är det bäst bevarade av de endast fyra objekt som finns i privata samlingar. Det skall bli mycket intressant att se vad samlarna är beredda att betala för det myntet! Kanske får vi se en ny toppnotering för medeltida örtugar?

Nedan bilder på de tre objekt som omnämns ovan. Foto Magnus Wijk.

/misab-27-tre-objekt.jpg

Landskapsinventeringen - Västmanland

1 feb 2018

Nyligen hade jag nöjet att här på bloggen anmäla den första finska volymen i serien Sveriges/Finlands Mynthistoria - Landskapsinventeringen. Under hösten 2017 utkom även en ny volym (den 13:e i ordningen; Västmanland) i den svenska serien. Nedan ser ni ett fotomontage av de två senast utkomna volymerna, tillsammans med en karta över vilka landskap som hittills publicerats (från bakre omslaget av den finska volymen). Sammantaget utgör dessa 13+1 volymer en guldgruva för den som av olika anledningar är intresserad av myntfynd från Sverige och Finland. Det svenska projektet påbörjades redan 1982 och är fortfarande aktivt. Nästa volym skall enligt uppgift behandla Gästrikland och Helsingland. Vilken volym som är den nästa i den finska serien har jag ingen uppgift om, men oavsett vilket finskt landskap det blir så ser jag fram emot den!

Man skall ha klart för sig att bakom varje volym ligger ett mycket stort antal arbetstimmar och stor sakkunskap om vilka fynd som gjorts. Jag kan inte nog poängtera min uppskattning för det arbete som läggs ner på dessa publikationer. Om du inte redan har dem i bokhyllan så bör du snarast inhandla dem!

/landskapsinventeringen_13.jpg

En riktigt BRA myntmässa - igen!

28 jan 2018

Lite kortfattat kan man bara konstatera att denna mässa i mångt och mycket var en kopia av förra årets mässa. Välbesökt – det var tidvis riktigt trångt vid borden! Det utbjudna materialet var bra och varierat, och de säljare jag talade med verkade mycket nöjda med resultatet. Liksom förra året så var arrangemanget välorganiserat med väl fungerade logistik för utställarna och (inte minst) serveringen, där man kunde få skinktoast och varmkorv samt kaffe med dopp.

Även Gorgons affärer gick bra, och drygt en banankartong med diverse numismatiska publikationer hittade nya ägare. Men det finns mera i hyllorna här hemma, så det blir definitivt en repris 2019. Gorgon hittade också en liten gotländsk penning som fick följa med hem.

Stort tack till eldsjälarna i Sigtuna myntklubb – detta gjorde ni bra!

/2018-marsta-1.jpg/2018-marsta-2.jpg

 

Gorgon gallrar i samlingen och säljer på Märstamässan 27 januari

22 jan 2018

[2018-01-23] Inlägget kompletterat med en bild (längst ner) på numismatisk litteratur, som också kommer att finnas till salu. Bra publikationer till förmånliga priser! Och som vanligt finns även en "gratis-låda" och en 5kr-låda (där generös "mängdrabatt" tillämpas).

Följande mynt ur min samling (och kanske några till...) kommer att finnas till salu hos undertecknad på Sigtuna myntklubbs mässa i Märsta 27 januari. OBS: Mynten kan inte ”reserveras” eller ”bokas”. Kan endast köpas på mässan. Principen ”först till kvarn” kommer att tillämpas.

Mynt 1: Magnus Eriksson. Penning med lejon och tre kronor med ros i centrum. Av penningarna i denna grupp med ”symbol” mellan de tre kronorna (ros, kors eller torn) är endast typen med torn hyfsat vanlig på marknaden – de övriga är sällsynta. Detta exemplar har en mycket vacker och tydlig sida med tre kronor och ros, medan lejonsidan är av normalkvalitet för typen.

Mynt 2: Magnus Eriksson. Penning Stockholm med krona inom strålring och bitecken två punkter under kronan. Alla penningar i denna grupp med bitecken är ovanliga eller rara; den med två punkter är ändå den vanligaste – men endast ca 10 exemplar torde finnas i privat ägo.

Mynt 3: Magnus Eriksson. Penning Stockholm med krona inom strålring och bitecken två punkter över kronan. Ytterst sällsynt variant; utöver detta exemplar har jag endast noterat ytterligare ett exemplar som sålts de senaste decennierna – Frösell (MISAB auktion 1), nr 115.

Mynt 4: Erik av Pommern. Penning Västerås. (Eller Kristoffer av Bayern? Penning Åbo? Se SNT 2016, nr 6, fig. 3 sid. 137). Vid sin genomgång av drygt 9000 senmedeltida penningar hittade Brita Malmer endast 4 exemplar av denna typ – samtliga i museer. Jag har noterat 2 exemplar i privat ägo: detta och Frösell nr 154.

Mynt 5: Svante Nilsson. Halvörtug Stockholm. Detta inte alltför vanliga mynt är i LL katalogiserat som Sten Sture d.ä., men troligen är det slaget av Svante Nilsson. Forskning för att utreda detta pågår (Jonas Rundberg).

Mynt 6: Svante Nilsson. Halvörtug Västerås. Ett exemplar i normalskick. Svantes mynt är ju generellt sett ganska ovanliga.

Mynt 7: Svante Nilsson. Örtug Stockholm. Detta mynt är via åtsidesstampen (Malmer #05701) inkopplat i den stampkedja som med stor säkerhet kan dateras till Svante Nilsson. Se SNT 2017, nr 4, sid. 91, fig. 3.

Mynt 8: Sten Sture d.y. halvörtug Stockholm. LL 10. Extremt sällsynt mynt. Detta typmynt har saknats i alla stora samlingar med väsentligt inslag av svenska medeltidsmynt som skingrats efter år 1900: Bonnier, Bruun, Svensson, deLaval, Jacobsson, Ekström, Sjöberg, Frösell, Bonde.

Mynt 9: Gotland. Gote med retrograd åtsidesinskrift (moturs). Mycket rar. Saknas i LL. Se Frösell nr 356.

Mynt 10. Gotland. Hvid sent 1520-tal. Den ovanliga varianten där månskäran under lammet har spetsarna nedåt.

Mynt 11. Gotland. Skilling 1554. Den ovanliga och intressanta varianten där Christians titel innehåller ”GO REX” – gotlänningarnas (eller gotlands) kung.

/sigtunamassan-2018-01-27.jpg

/sigtunamassan.jpg

Ibland blir man glad!

18 jan 2018

Ibland blir man som myntintresserad genuint positivt överraskad och GLAD! Jag har alltid uppskattat Kungliga Myntkabinettets publikationsserie Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen (där f.ö. volym 13, Västmanland, nyligen publicerats). Jag räknar med att återkomma till denna vid ett senare tillfälle.

Sveriges och Finlands mynthistoria är gemensam ända från tidig medeltid till 1809; detta gör att man för studier av den svenska medeltida myntningen även är beroende av kunskap om de myntfynd som gjorts inom nuvarande Finland (och en del omgivande områden av vilka Karelen – nu del av Ryssland – är viktigast). Denna information har tidigare varit svåråtkomlig, i alla fall för svenska forskare. Det är därför man med mycket stor tillfredställelse noterar att den svenska publikationsserien nu fått en finsk motsvarighet: Suomen Rahahistoria – Maakuntainventointi (Finlands mynthistoria – Landskapsinventeringen). Upplägget är likartat de svenska volymerna, liksom publikationens storlek och layout. Man har dock gjort en enligt min åsikt klok begränsning då man exkluderat lösfunna mynt från 1600-talet och framåt. Men hopade fynd – ”skattfynd” – ingår även från nyare tid. Skälet till att de ensamfunna mynten från nyare tid exkluderats är att mängden sådana fynd ökat mycket kraftigt under senare år till följd av amatörers användning av metalldetektorer. Rent vetenskapligt är också myntfynden av mycket större betydelse för forskning kring de äldsta mynten, där skriftliga källor i stort sett saknas, än för den nyare tidens mynt.

Denna första volym omfattar Uusimaa (Nyland) och beskriver översiktligt 213 fynd. Boken är helt tvåspråkig (både text och katalog), finska och svenska, för vilket jag (som svenskspråkig) till författarna (Frida Ehrnsten och Liisa Kunnas-Pusa) och utgivaren (Numismatiska Föreningen i Finland) framför min stora uppskattning. Denna volym pryder sin plats bredvid de redan utkomna svenska volymerna! Jag ser med spänning fram emot kommande volymer!

/nyland.jpg

Myntsamlarmässa i Märsta 27 januari

8 jan 2018

Så var det dags igen!

Ett nytt år, och nya trevliga sammankomster med likasinnade. Även detta år arrangerar Sigtuna Myntklubb en myntmässa i januari, i samma lokal som förra året.

Denna mässa är BRA. Kanske den näst bästa som arrangeras i Sverige? Endast FriMynt i Helsingborg torde locka fler utställare och besökare.

Gorgon kommer även denna gång att medverka – primärt med ett brett utbud av god numismatisk litteratur, men även några medeltidsmynt kommer att finnas till salu. Och troligen även lite annat numismatiskt smått och gott.

Vi ses i Märsta!

/2018-sigtuna-reklam.jpg

Förargliga luckor i biblioteket - Efterlysning!

4 jan 2018

Så här i midvintertider passar det bra att ägna sig åt att studera diverse publikationer i det numismatiska biblioteket. Och naturligtvis åter igen irriteras över vissa luckor i de periodiska publikationsserierna!

När jag tidigare efterlyst numismatiska skrifter, så har det ibland hänt att någon lucka kunnat fyllas. Så håll till godo med en aktuell söklista med (prioriterade) tidningar och tidskrifter. Om du har något till salu som kan passa, så hör av dig (med prisuppgift) till meddelandesidan.

- KMK:s utställningskatalog: (onumrerad) Johan Carl Hedlinger (Stencil, A4; utställning till 200-årsminnet av hans död 1971).

- (Norsk Numismatisk Forening) Småskrifter för Myntsamlare 1938–1974: Nr 6: Fortegnelse med salgspriser over O. B. Carlsens samling av norske mynter.

- NNF-Nytt: 2001, nr 2.

- (Dansk) Numismatisk Forenings Medlemsblad (”NFM”): Bind III:14 (Guildals samling) samt bind VI (komplett).

- (Dansk tidskrift) Møntsamlernyt: 1978, nr 8.

En mera omfattande söklista som även inkluderar böcker och auktionskataloger mm, hittar du här.

Nytt År - Nya Utmaningar!

1 jan 2018

Några hållpunkter för den numismatiska intresserade under första halvåret och sommaren 2018:

- Sigtuna Myntmässa. 27 januari, Märsta.

- Mynt i Mellansverige. 17 mars, Uppsala (samarbete mellan 7 myntklubbar i Mellansverige).

- MISAB auktion 26 och 27. 24–25 mars.

- Myntmässa i Göteborg. 7 april.

- FriMynt. 21 april, Helsingborg.

- Myntkompaniet auktion 14. 12 maj.

- SNF årsmöte i Åbo (f.d. svensk myntort!). 12–13 maj.

- Myntmässa i Olofström. 21 juli.

(Falu-Borlänge Myntklubb meddelar att den årliga myntmässan i Borlänge 2018 kommer att arrangeras under hösten.)

Summering av 2017

21 dec 2017

2017 blev ett mycket bra år för oss medeltidsnördar. Ett ovanligt bra utbud av rara och trevliga mynt på MISABs auktioner samt på Frimärkshusets auktion i december. Dessutom fanns det ovanligt många och bra objekt på FriMynt detta år. Tyvärr så var Gorgon förhindrad att besöka mässorna i Olofström och Norrköping detta år, men det kommer ju nya chanser 2018!

På Tradera ha endast ett fåtal bättre objekt utbjudits, men året avslutades på ett imponerande sätt med att två Olof Skötkonung-penningar fick nya hem.

Tyvärr så solkas glädjen av KMKs flytt från Slottsbacken, samt de omfattande stölderna från både KMK och Göteborgs stadsmuseum. Två personer har fällts för grov stöld och grovt häleri, men dessa domar avser endast ett litet fåtal av alla de objekt som saknas. Fler åtal förbereds tydligen.

Nåväl – till Gorgons egen samling har 25 objekt förvärvats, och ungefär lika många objekt har fått lämna samlingen. Av nyförvärven var ca. hälften nya typer och varianter, medan resten köptes för att byta ut sämre exemplar i samlingen. De dubbletter som då uppkom har redan till större delen avyttrats, tillsammans med några mynt som redan tidigare klassats som dubbletter. Andelen dubbletter i samlingen har kraftigt reducerats under året, samtidigt som kvaliteten höjts på återstående objekt och nya typer och varianter adderats. Precis så som man vill att en samling skall utvecklas!

Det numismatiska biblioteket har kompletterats under året, samtidigt som en del dubbletter och annat obehövligt avyttrats. Utrymmesbrist gör dock att mera skall bort i sinom tid.

Nedan avbildas ett av årets inköp – en penning från Valdemar (kung 1250–1275) i underbar kvalitet – i stort sett ”orörd” bortsett från lite kabinettsslitage* på myntets högsta punkt – kungens näsa! Denna penning är ett av de på marknaden vanligast förekommande medeltidsmynten, och därmed inte speciellt dyr – men som sagt – ett ovanligt trevligt exemplar.

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla myntvänner!

* Kabinettsslitage kallas ett lätt slitage på ett mynts allra högsta detaljer, som uppkommit när det legat på en bricka i ett myntskåp och åkt lite fram och tillbaka på underlaget när myntbrickorna dragits/skjutits ut och in i skåpet.

/2017-summering.jpg

 

Numismatisk litteratur - MISAB web-auktion 8

12 dec 2017

För att till fullo kunna uppskatta sin mynt- och medaljsamling krävs kunskap om objekten i samlingen. Och – trots att vi har internet – så återfinns huvuddelen av denna kunskap i böcker och andra tryckta publikationer. De flesta sådana guldgruvor till kunskap är dock numera endast tillgängliga antikvariskt. Många är mycket sällsynta (utgivna i mycket små upplagor), och hittas i princip aldrig i lagret hos antikvariatsbokhandlarna. På myntauktioner utbjuds ibland även litteratur, men oftast hamnar denna i skuggan av mynten och medaljerna.

Det är därför mycket glädjande att MISAB nu för andra gången arrangerat en internet-auktion med bra numismatisk litteratur. De goda priserna och de många budstriderna visar att detta var uppskattat och kanske kan man hoppas på att liknande litteraturauktioner blir ett återkommande evenemang för MISAB? Varför inte arrangera två sådana auktioner per år? En marknadsplats där man kan köpa och sälja numismatisk litteratur behövs verkligen!

De högst betalda objekten på auktionen avbildas nedan.

/misab-web-8.jpg

Mynt på Frimärkshusets auktion 146

11 dec 2017

I lördags besökte Gorgon Stockholm och passade på att besöka Frimärkshusets auktion 146. Även om MISAB numera dominerar den svenska myntauktionsmarknaden, så säljs regelbundet mynt på Philea/Myntkompaniets och Frimärkshusets auktioner – och ibland riktigt bra objekt. Dock brukar utbudet av medeltida mynt vara mycket begränsat.

Frimärkshuset hade till denna auktion fått inlämnat ett 30-tal medeltida svenska objekt, vilka (kanske med något enstaka undantag) kom från en samling som tillhört en sydsvensk samlare som avled tidigare under året. Bland mynten fanns ett flertal såväl sällsynta som vackra objekt. Bl.a. såldes följande rara/trevliga saker (raritet enligt Gorgons statistik, kvalitet enligt katalog); på klubbat pris tillkommer 22%:

Knut Eriksson. LL I:A5a. 1+ (kantskadad). RR. 15500kr.

Sverker Karlsson. LL XII:4. 1/1+. R. 17500kr.

Erik Eriksson. LL XII:6d. 1/1+ (kantsprickor). RR. 21000kr.

Birger Magnusson. LL XXIII:7a. 1?/1. RR. 10000kr.

Albrekt. Örtug Kalmar. LL 5a. 1/1+. RR. 13500kr.

Erik av Pommern. Örtug Åbo. LL 8b. 1. R. 12000kr.

Sten Sture d.y. Örtug Stockholm 1512. 1 (plantsfel). R. 7000kr.

Som synes betalades mynten bra, även om priset på Birgers penning och Åbo-örtugen måste anses förmånligt för köparen. En bra sak (som kanske även MISAB kan införa?) är att klubbat pris och köparnummer visades i realtid under auktionen. Underlättar för den som vill notera denna information i sin katalog, samt även för köparen av ett objekt som får en direkt verifiering både av klubbat pris och att det var rätt köparnummer som registrerades.

/fh_146.jpg

Decemberstiljte? Nej då!

1 dec 2017

December brukar vara en lugn månad i numismatiskt hänseende. Bortsett från pyssel med den egna samlingen, så brukar de enda aktiviteterna av dignitet vara de lokala myntklubbarnas julsammankomster.

Men denna december avviker från mönstret. Dels så arrangerar Myntauktioner i Sverige en Internet-auktion med ett bra och varierat utbud av numismatisk litteratur, dels så finns det en del riktigt trevliga objekt på Frimärkshusets kommande auktion.

http://www.auction2000.se/auk/w.ObjectList?inC=MYA&inA=WEB

http://www.frimarkshuset.se/Auktionskatalog_Nov_2017/pdf/Auktionskatalog_146_Mynt_Webb.pdf

Den stora nyheten idag är dock att dom fallit i målet mot den f.d. chefen på Kungliga Myntkabinettet avseende stöld av mynt ur KMKs samlingar samt ur Göteborgs stadsmuseum. Domen blev tre års fängelse för grov stöld. Samtidigt döms en känd mynthandlare för grovt häleri till villkorlig dom och samhällstjänst.

https://www.svt.se/kultur/museichef-stal-mynt-for-1-2-miljoner-doms-till-tre-ars-fangelse

https://www.aftonbladet.se/a/yv3R8J

https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/museichef-stal-mynt-for-12-miljoner-far-fangelse/

Tyvärr är denna historia långt ifrån avslutad med dessa domar. Domen avser endast bevisad stöld av 35 objekt till ett värde av ca 1,2 miljoner kr. Enligt uppgifter i pressen saknas dock (minst) 1200 objekt till ett värde av (minst) 25 miljoner i KMK. Och i även i Göteborg saknas "några hundra objekt", huvudsakligen av guld och även här till ett värde av många miljoner.

Polisutredningen fortsätter och fler åtal är att vänta. Till dess att klarhet bringats i hur, när och av vem alla dessa mynt stulits, så vilar en skugga av misstanke över alla som haft tillgång till samlingarna i Stockholm och Göteborg under de senaste decennierna. Och detta är naturligtvis helt oacceptabelt och mycket obehagligt för alla som är oskyldiga.

Lite impad av B-R

15 nov 2017

Måste erkänna att jag är aningen imponerad av den danska auktionsfirman Bruun-Rasmussen.

Dels för att de har en mycket väl fungerade internetfunktionalitet för budgivning i realtid på deras auktioner, och dels för den mycket väl fungerade logistiken kring auktionsinköp.

Söndag 12 nov. ca. 16:50: Gorgon vinner budgivningen på ett objekt. Vinnande bud bekräftas inom någon minut med både SMS och email.

Måndag 13 nov. ca 08:30: PDF-faktura via email. Strax därefter dras klubbat pris + provision automatiskt från mitt VISA.

Måndag 13 nov. ca 11:00: PDF-faktura för frakt via email. Fraktkostnad dras strax därefter från mitt VISA.

Onsdag 15 nov. 14:00: Myntet levererat via posten!

(Ovanstående smidiga hantering förutsätter att man beställt "automatisk skeppning" och registrerat sitt betalkort före auktionen.

Och därmed är ytterligare ett trevligt objekt adderat till samlingen!

Magnus Ladulås myntskatt

15 okt 2017

På Brunnsgårdens ägor i Styra socken gjordes år 1786 ett av de allra största myntfynden i Sverige; i alla fall om man ser till antalet mynt. De samtida uppgifterna om fyndets storlek är osäkra, men troligen bestod fyndet av ca 30000 mynt; kanske så många som 50000. Fyndet dominerades helt av två mynttyper - penningar med krönt huvud eller krönt lejon. I betydligt mindre mängd förekom penningar med krona (några med bokstäverna VAL under kronan), samt penningar med bokstaven B. Dessutom ett fåtal gotländska mynt från 1200-talet. Magnus Ladulås penningar saknades i fyndet, som därmed kan dateras till senast 1275, eller möjligen obetydligt därefter.

Fyndet uppmärksammas i en nyligen utkommen roman (!) där vi dels får följa en hypotetisk historia om hur skatten hamnade i jorden, dels en på historiska fakta och samtida dokument baserad berättelse kring hur mynten hittades och i sinom tid kom att undersökas och dokumenteras av numismatikern Jacob von Engeström. (Om von Engeströms undersökning av fyndet kan man läsa i Nordisk Numismatisk Årsskrift 1936.)

Romanens litterära kvaliteter är Gorgon fel person att bedöma, men visst är det trevligt att ett skattfynd från sent 1700-tal utgör stommen i en skönlitterär bok!

Beträffande själva fyndet så inlöstes endast en mindre del till kronan. Övriga delar skingrades till samtida samlare och andra, och troligen smältes även en ansenlig del av mynten ner av upphittarna. 30000 mynt låter mycket, men då dessa mynt väger endast ca 0,2 gram så vägde hela fyndet endast ca 6 kg (eller ca 10 kg om man sätter tilltro till den högre siffran 50000 mynt) Vid denna tidpunkt gick det i Götaland 384 penningar på en Mark, vilket gör att fyndet vid tiden för nerläggandet var ca 80 Mark penningar. Onekligen en ansenlig summa: enligt noteringar från samtiden (Se Lars O. Lagerqvist: Vad kostade det?) kostade en häst då 2-3 mark.

Flera av mynttyperna var 1786 okända för den numismatiska vetenskapen. I Brennners Thesaurus Nummorum från 1731 saknas typerna med krönt huvud, krönt lejon, krona-VAL och B. Något enstaka exemplar av de två förstnämnda fanns dock enligt Engeström i KMK. Även om sådana mynt numera är kända även från några andra fynd, så är det med säkerhet så att den absoluta majoriteten mynt av dessa typer utanför museerna kommer från Styrafyndet. Nedan avbildas några mynttyper som fanns i fyndet. Beträffande mynten i nedre raden är Styra-proveniensen säkerställd, då de ingått i Jacob von Engeströms efterlämnade myntsamling.

/magnus_ladulas_myntskatt.jpg

Gorgon har gallrat godsaker – igen!

8 okt 2017

Gorgon har gallrat fem penningar ur sin samling - alla utom en sällsynt eller mycket rar. När det gäller mycket sällsynta medeltidsmynt (som ofta är skadade) så väljer jag att citera ett gott råd jag fick av en av landets ledande medeltidssamlare för mer än 30 år sedan: "När det gäller vissa sällsynta mynt, så får man helt enkelt nöja sig med de exemplar som finns att tillgå - alternativt avstå från att ha mynttypen i sin samling."

Länk till mynten hittar du här.

Lycka till med budgivningen!

/blogg-bild.jpg

← Äldre inlägg