Blogg

Goda Nyheter!

3 feb 2019

Hittade detta på Bruun-Rasmussens hemsida. Läs och begrunda!

Kort rapport från Sigtuna Myntmässa

27 jan 2019

Igår var det myntmässa i Märsta, norr om Stockholm. Arrangör var som vanligt Sigtuna Myntklubb.

Redan vid lunchtid ljöd Sigtuna Myntklubbs ordförandes stämma över lokalen, då han meddelade att man nått en ny toppnotering avseende betalande besökare. Och då var det fortfarande tre timmar kvar innan mässan stängdes. Succé igen, alltså!

Ett trettiotal utställares bord hade dukats med allehanda numismatiska godsaker. Gorgon själv erbjöd numismatisk litteratur och kunde när dagen var slut notera att de 5 lådor med böcker och annat (plus en full pappkasse) som burits in på morgonen, nu krympt till knappt 3 lådor. Klart godkänt resultat!

Även övriga utställare/säljare verkade mycket nöjda med dagen. Gorgon själv hittade inget till myntsamlingen, men väl några saker att ställa i bokhyllan.

Tyvärr så hade jag inga möjligheter att fotografera denna gång, så jag får hänvisa till mina blogg-kollegor för fotografisk dokumentation av mässan.

Några bilder från mässan hittar ni även på hemsidan för Numismatiska Klubben i Uppsala.

Gorgon gallrar i bokhyllorna inför Sigtunamässan

20 jan 2019

Lördagen den 26 januari är det dags igen för Sigtuna Myntmässa. Gorgon kommer även denna gång att duka ett smörgåsbord med numismatisk kunskap! (D.v.s. numismatisk litteratur i alla dess former.)

Individuellt prissatta publikationer, en 30-kr låda, en 5-kr låda, och - naturligtvis - en gratislåda! (Mängdrabatter erhålls naturligtvis, som traditionen kräver!)

Några medeltida mynt utgallrade ur Gorgons samling kommer också att finnas för den som är road av sådana. Och kanske även lite annat...

Vi ses i Märsta den 26 januari!

PS 1. Söker du något speciellt (numismatisk litteratur eller svenska/gotländska medeltidsmynt), så kontakta mig gärna innan mässan med dina önskemål via kontaktsidan. Kanske har jag det du söker?

PS 2. Kolla gärna på min söklista. Skulle du ha något som du tror är av intresse för mig, och som du kan tänka dig att sälja, så ta gärna med det!

/2019_sigtuna_litt.jpg

Sigtuna Myntmässa 26 Januari 2019

3 jan 2019

Det numismatiska året 2019 rivstartar med Sigtuna Myntmässa redan den 26 januari! En mycket bra och trevlig myntmässa. Missa den inte! Mer information här.

/sigtuna-massan-2019-annons.jpg

 

2018 och 2019

1 jan 2019

Så skriver vi 2019 – ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar!

2018 blev (numismatiskt) både trevligt och händelserikt.

MISAB fortsatte sin framgångsrika auktionsverksamhet, och ett flertal mycket sällsynta medeltida objekt bytte ägare. Om ett av dessa skall få speciell uppmärksamhet så blir det Knut Långes penning som klubbades för 82000 + 18,75%=97375 kr på MISAB 29. Även Myntkompaniet och Frimärkshuset erbjöd några intressanta objekt, liksom den internationella marknaden. I april 2018 såldes t.ex. en mycket sällsynt penning från Anund Jakob på en polsk auktion för drygt 100000 SEK (inklusive provision).

Litteraturmässigt kunde vi glädja oss åt den första volymen i den finska landskapsinventeringen, liksom åt volym 13 och 14 i den svenska serien. Året avslutades med Julia Kranobaevas opus magnum om Elias Brenner och hans samling. Vi kunde också glädja oss åt två internetauktioner med litteratur, arrangerade av MISAB, samt en katalog från Centralantikvariatet med sällsynta och intressanta äldre numismatiska böcker ur Ericsbergs bibliotek.

För Gorgon blev 2018 ett ”mellanår”. Visserligen kunde några trevliga objekt adderas till samlingen, men tillväxten var blygsammare än tidigare år. Som trevlig motvikt till detta så gjordes ovanligt många viktiga kompletteringar av det numismatiska biblioteket.

Vad väntar oss 2019?

MISAB har utlovat att påbörja försäljningen av en av Sveriges bästa samlingar medeltidsmynt, och dessutom utlovas en specialauktion med vikingatida mynt under senvåren. Det skall bli spännande att se vad som kommer att erbjudas! Myntmässorna är ett omistligt inslag i den aktive samlarens verksamhet:  2019 rivstartar med den trevliga Sigtunamässan (som rent geografiskt arrangeras i Märsta, norr om Stockholm). Sen har vi ju den oumbärliga FriMynt-mässan i Helsingborg i April. Jag kommer att återkomma till mässorna i ett senare blogginlägg.

Gorgon väljer denna gång att illustrera det numismatiska året 2018 med två objekt. Dels en mycket sällsynt svealandspenning från ca 1280 som såldes på Frimärkshusets auktion i december, dels ett mycket sällsynt numismatiskt tryck från 1879 från Ericsbergs bibliotek.

/2018-2019.jpg

Numismatisk litteratur i midvintertider

21 dec 2018

I pausen mellan julgröten, Kalle Anka, och annat trevligt, så kan den numismatiskt intresserade glädja sig åt att MISAB nu publicerat sin 15:e internetauktion - denna gång med fokus mot numismatisk litteratur.

Auktionen hittar ni här.

Gorgon önskar alla numismatiskt intresserade en riktigt God Jul!

En intensiv numismatik-helg

10 dec 2018

Gorgon har nu börjat återhämta sig efter en intensiv helg i numismatikens tecken.

Det hela började på lördagen med en tripp till Stockholm. Frimärkshuset är ju, som namnet anger, en firma som primärt handlar med filatelistiska objekt. Ganska ofta finns även en avdelning med numismatik. Och ibland utbjuds bra objekt. Så var fallet denna gång. Drygt 200 utrop (nr 945–1150) utgjordes av mynt, medaljer och annat roligt. Avdelningen inleddes med några vikingatida och medeltida mynt; bland dessa ingick t.ex. en penning från Knut Eriksson (ex Ekström) och en sällsynt Svealandspenning, LL grupp IX (ex Bonnier och Sjöberg). Bland övriga medeltida mynt kan två Åbo-örtugar från Karl Knutsson nämnas – den ena av dessa i mycket bra kvalitet. Ulf Ström ledde, som vanligt, auktionen på ett mycket professionellt sätt.

Söndagen blev minst lika intensiv. Svenska Numismatiska Föreningen hade bjudit in till ”boksläpp” och seminarium i Uppsala. Den bok som presenterades var resultatet av nästan 10 års studier av de delar av Elias Brenners myntsamling, som återfunnits i Pushkin-museet i Moskva. Boken är en riktig ”tegelsten” på hela 448 sidor. Utöver den illustrerade katalogen över de mynt som finns bevarade från Brenners samling, bjuds vi på resultaten av ett mycket omfattande forskningsarbete kring Elias Brenners verksamhet som numismatiker. Boken behandlar även samlingens öden efter Brenners bortgång 1717, då den först hamnade i Walter Graingers ägo, därefter i dennes son Thomas Graingers händer, för att slutligen hamna i Ryssland i Pavel Grigorevich Demidovs ägo. De kompletteringar av samlingen som Grainger och Demidov gjorde behandlas även i boken.

Författaren, Julia Krasnobaeva, tilldelades i samband med bokpresentationen Svenska Numismatiska Föreningens Brenner-medalj för sin forskning av SNFs ordförande Jan-Olof Björk

Efter Julias presentation av sitt forskningsprojekt och själva boken, bjöds vi på ytterligare två föredrag: Torbjörn Sundquist talade om sina forskningar kring Elias Brenner och då särskilt ”förstaupplagan” av Thesaurus Nummorum. Torbjörn har i detalj undersökt 32 exemplar (21 i offentliga bibliotek, och 11 privatägda). Alla exemplaren är olika när det gäller vilka planscher som ingår, vilket tydligt visar att ”förstupplagan” egentligen är ett antal provtryck inför den slutliga boken.

Avslutningsvis talade Carina Burman om Brenners hustru, Sophia Elisabeth Brenner, som var en mycket ovanlig kvinna – lärd och uppskattad som poet (vilket var en mycket ovanlig position för en kvinna runt 1700)!

Efter en enklare lunch avslutades dagen med en visning av Uppsala Universitets Myntkabinett, som hade extra öppet speciellt för seminariedeltagarna.

/brenner-boken.jpg

Den bästa av alla tidsåldrar?

17 nov 2018

Lever vi (medeltidssamlarna alltså) just nu i den bästa av alla tidsåldrar? Ja, kanske det? De senaste 11 åren (med start 23 nov 2007) har vi kunnat välja och vraka bland ett mycket gott utbud av medeltida svenska mynt. Samling Bonde på Ericsberg erbjöd ett flertal mycket rara mynt, samt ett stort antal vanligare objekt, på de 4 auktioner som arrangerades av Ulf Nordlinds Mynthandel 2007–2010. (Ytterligare 2 auktioner, i samarbete med Künker erbjöd mynt ur samling Bonde, men inga medeltida objekt.)

Som om inte detta skulle räcka för att glädja ett samlarhjärta, så kunde vi på MISAB 1 (2009) hänföras av rikedomen i den samling som skapats av legenden Anders Frösell. Även här fanns gott om RRRR- och RRR-mynt; objekt som man kanske bara får ett tillfälle i livet att förvärva. MISAB har sedan fortsatt med att på auktioner under senare år då och då erbjuda mycket bra objekt ur en av landets bättre medeltidssamlingar som succesivt skingrats. När man nu i senaste katalogen kan läsa att ytterligare en av de bästa privata samlingarna kommer att säljas på kommande auktioner, så är det bara att tacka och ta emot!

Det senaste dryga decenniet kan mycket väl tävla mot 1960-talets omfattande försäljningar av medeltidsmynt ur Sven Svenssons samling. Visst finns enstaka höjdpunkter däremellan, t.ex. Ahlström auktion 40 (1989) med Rolf Sjöbergs samling, men på det stora hela taget så är det nu en guldålder.

Och som framgått ovan är det inte slut på möjligheterna att göra goda inköp till medeltidssamlingen ännu. Festen fortsätter ännu några år!

Med början 2023 så inleds även försäljningar ur L. E. Bruuns enorma samling. Och där finns många riktigt trevliga och rara svenska medeltidsmynt! Enda smolket i glädjebägaren är väl att för de allra flesta samlare tillåter budgeten inte att man köper allt man vill ha till vilket pris som helst. Men de objekt som krävt mest uppoffringar är kanske de som i längden ger samlaren den största glädjen?

/den-basta.jpg

Artikel om Sören Norbys Kustö-skillingar

11 nov 2018

En trevlig artikel om Sören Norbys sällsynta Kustö-skillingar skriven av Jani Oravisjärvi hittar ni här

/kusto-jani.jpg

Foto Jani Oravisjärvi

Sensationellt myntfynd i Danmark!

26 okt 2018

Ett sensationellt myntfynd från vikingatiden har gjorts i Danmark. 

Dessa s.k. "bildrika" tidiga nordiska mynt benämns i äldre litteratur som "Birkamynt". Brita Malmers doktorsavhandling från 1966 visar dock att dessa mynt inte alls är slagna i Birka, utan skall attribueras till södra Danmark och 800-talet. Hon kommer till slutsatsen att alla dessa är slagna i Hedeby. Nyare forskning (av bl.a. Metcalf) har påvisat att en grupp s.k. sceattas av den typ som brukar benämnas Wodan/Monster troligen är tillverkade i staden Ribe under 700-talet. Ett stort antal sådan sceattas har påträffats vid arkeologiska utgrävningar i Ribe. De nu påträffade penningarna är motivmässigt inspirerade av de nyss nämnda sceattas, men "monstret" har blivit ett hjortliknade djur. Då ett stort antal av dessa, varav många i mycket gott skick - till synes nypräglade - nu påträffats i ett skattfynd nära Ribe, väcks naturligtvis frågan om inte även dessa kan vara slagna i Ribe? Kanske kan t.o.m. alla bildrika 800-talspenningar från Danmark tänkas ha detta ursprung? Nu finns i alla fall tillräckligt många exemplar för att en stampanalys av gruppen med hjortdjur/ansikte skall vara möjligt.

Ett par exemplar i fyndet har ansiktet utbytt mot ett vikingaskepp. Det skall bli mycket intressant att se om dessa via hjortsidan är stampkopplade!

Läs mera här.

 

Foto: Sydvestjyske Museer

Landskapsinventeringen volym 14

19 okt 2018

En av mina favoritserier av numismatiska publikationer är Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen. Nu har ytterligare en volym i denna serie publicerats. Denna gång behandlas landskapen Gästrikland och Hälsingland. Därmed är alla norrländska landskap nu publicerade.

Volymen ansluter innehållsmässigt i sin struktur till tidigare utgivna volymer, vilket är bra. En mycket positiv nyhet är dock att myntbilder och andra illustrationer nu inkluderats i den löpande förteckningen över myntfynden. I tidigare volymer avbildades endast ett antal objekt på några planscher i slutet av böckerna.

Monica Golabiewski Lannby vid Kungliga Myntkabinettet skall ha all heder av denna volym, som andas stor och bred sakkunskap – inte bara om själva mynten och myntfynden utan även om myntens kulturhistoriska kontext.

I förordet får vi veta att nästa volym i serien kommer att vara Västergötland. Definitivt något att se fram emot!

/landskapsinventeringen-14.jpg

Besök i Borlänge

6 okt 2018

Idag var det myntmässa i Borlänge. Som traditionen numera kräver, så samlades några medlemmar i Numismatiska Klubben i Uppsala vid 8-tiden på morgonen på Ekonomicums parkering för en tripp 17 mil norrut. Vi anlände strax efter att mässan öppnats. 

Denna mässa är mindre än mässorna i Sigtuna och Norrköping, men minst lika trevlig. Ett 10-tal utställare hade dukat borden med godsaker från den numismatiska världen (och även lite från den filatelistiska världen). Möjligen var det det underbara soliga höstvädret som spelade in, men mitt intryck var att det var färre besökare än 2017. Eller så var det bara en effekt av att mässan denna gång arrangerades på hösten? Tidigare mässor har arrangerats på våren. Vi får väl se om arrangören, Falu-Borlänge Myntklubb, kommer att återgå till vårmässor, eller om mässan framgent förblir ett höstarrangemang?

Några spektakulära fynd gjorde vi från Uppsala inte, men samtliga lyckades hitta något trevligt objekt till samlingen eller biblioteket innan vi åkte söderut igen. Många trevliga samtal med samlare från när och fjärran blev det också. Jag noterade besökare från Sigtuna och Strängnäs i söder till Örnsköldsvik i norr. 

Falu-Borlänge Myntklubb skall ha all heder som arrangör. Repris nästa år, tack!

/pa060077.jpg

/pa060081.jpg

Myntmässa i Borlänge 6 oktober

3 okt 2018

Så var det dags för en myntmässa igen! Denna gång i Borlänge. Mera information här.

Ses vi där?

/2018-borlange-info.jpg

 

Numismatisk litteratur från Ericsbergs Slott!

18 sep 2018

För den som inte bara samlar mynt och medaljer, utan även på kunskap om objekten i sin samling, är böcker och skrifter om ämnet oumbärliga. Nyss utkom en katalog med äldre numismatiska böcker med den bästa proveniens som man kan tänka sig – biblioteket på Ericsbergs Slott. (Vi minns alla den fantastiska myntsamlingen från Ericsberg som skingrades på ett antal auktioner i Sverige och Tyskland för några år sedan.)

Så skaffa katalogen, njut av bilderna och beskrivningarna, och – kanske – köp något som passar i ditt numismatiska bibliotek!

/centralantikvariatet_84.jpg

MISAB 28 och 29 (dag 1)

16 sep 2018

Igår (lördagen den 15 september) arrangerades MISABs auktion 28 och den svenska delen av auktion 29 (övriga delar av auktion 29 säljs idag).

För medeltidssamlaren var auktion 29 mest intressant. De medeltida mynten ur Ottar Ertzeids samling (auktion 28) var denna gång av de vanligare typerna och priserna blev ungefär som förväntat.

Auktion 29 bjöd däremot på betydligt fler objekt, varav några var av hög raritet. Som vanligt på en större auktion var priserna ömsom vin och ömsom vatten. Den generella prisnivån var god, med några riktigt höga priser och några mynt som såldes förmånligt för köparen. Precis som det skall vara på auktion.

Bäst (bland medeltidsmynten) betalades Knut ”långes” penning (utrop nr 8), där köparen fick betala 82000 kr (97375 kr inkl provision). Enligt min mening ett helt korrekt pris på detta mynt. Knuts mynt är ytterst sällsynta i privata samlingar.

Ett nytt prisrekord slogs med bred marginal då Erik Knutssons ovanligt välbevarade götalandspenning (utrop nr 7) nådde 62000 kr (73625 kr). Ytterligare ett antal mynt nådde goda priser som framgår av prislistan som finns tillgänglig på MISABs hemsida.

Bland mynt som klubbades förmånligt (för köparen) kan nämnas en penning från Olof Skötkonung på fyrkantig plants, som såldes för utrop 8000 kr (9500 kr). Och auktionens ”fynd” var tveklöst den mycket rara och ovanligt vackra Västeråsörtugen från Sten Sture d.ä. (utrop nr 45) vilken liksom nyss nämnda Olof-penning såldes för utropspriset: 30000 kr (35625 kr). Köparen kan känna sig mycket nöjd med detta inköp.

Vi har vant oss vid att MISABs arrangemang är av hög klass. Denna gång försenades dock auktionsstarten en dryg halvtimma p.g.a. krånglande datorer (ja, egentligen av en krånglande skrivare). Den mycket uppskattade möjligheten att på plats kunna få lunch serverad hade också denna gång utgått. Vi får hoppas att denna service till besökarna kan återkomma till nästa MISAB-auktion.

/misab_29_foto.jpg

← Äldre inlägg