Klassisk litteratur om svenska medeltidsmynt

Även om de svenska medeltidsmynten upptar en väsentlig del av t.ex. Elias Brenners Thesaurus Nummorum och Berchs katalog över de svenska mynten 1773, så är det först med Hans Hildebrand i slutet av 1800-talet som en dedicerad beskrivning publiceras. I det monumentala bokverket Sveriges Medeltid (1879-1903) har mynten fått ett eget kapitel på sidorna 770-927. Myntkapitlet utgavs nämligen separat 1887 med titeln Sveriges Mynt under Medeltiden. Detta kan betraktas som den första referensboken dedicerad de medeltida mynten. Separattrycket är mycket sällsynt. (En faksimil av myntkapitlet i Sveriges Medeltid utgavs av Numismatiska Litteratursällskapet i Göteborg 1969.)

Nästa verk som behandlar samma ämne är Bengt Thordemans bidrag Sveriges Medeltidsmynt, som ingick i volym XXIX i serien Nordisk Kultur (1936), tillsammans med motsvarande beskrivningar av de norska och danska medeltida mynten. Även här utgavs bidraget också separat. Detta kan betraktas som den andra referensboken dedicerad de medeltida mynten. Separattrycket är ganska sällsynt, medan den kompletta volymen XXIX av Nordisk Kultur är ganska vanlig.

Och så är vi framme vid den tredje dedicerade boken om medeltidsmynten; ett verk som fortfarande är standardreferens för perioden 995-1520, nämligen Svenska mynt under vikingatid och medeltid samt gotländska mynt, författad av Lars O. Lagerqvist. Utgiven år 1970 är det alltjämt detta verk som är det mest kompletta, även om vissa attribueringar av mynt till myntorter och myntherrar korrigerats av senare forskning. Ett antal nya mynttyper har också framkommit i myntfynden.

Alla dessa böcker kan numera endast förvärvas antikvariskt. Lagerqvists bok är mycket eftertraktad och man får räkna med att betala mellan 500 och 1000 kr för ett exemplar, beroende på skick. Även om endast den sistnämnda av ovan nämnda tre böcker är oumbärlig för medeltidssamlaren, så är även de två äldre publikationerna mycket trevliga att äga.

/medeltidslitteratur.jpg

21 jul 2016