2018 och 2019

Så skriver vi 2019 – ett nytt år med nya möjligheter och utmaningar!

2018 blev (numismatiskt) både trevligt och händelserikt.

MISAB fortsatte sin framgångsrika auktionsverksamhet, och ett flertal mycket sällsynta medeltida objekt bytte ägare. Om ett av dessa skall få speciell uppmärksamhet så blir det Knut Långes penning som klubbades för 82000 + 18,75%=97375 kr på MISAB 29. Även Myntkompaniet och Frimärkshuset erbjöd några intressanta objekt, liksom den internationella marknaden. I april 2018 såldes t.ex. en mycket sällsynt penning från Anund Jakob på en polsk auktion för drygt 100000 SEK (inklusive provision).

Litteraturmässigt kunde vi glädja oss åt den första volymen i den finska landskapsinventeringen, liksom åt volym 13 och 14 i den svenska serien. Året avslutades med Julia Kranobaevas opus magnum om Elias Brenner och hans samling. Vi kunde också glädja oss åt två internetauktioner med litteratur, arrangerade av MISAB, samt en katalog från Centralantikvariatet med sällsynta och intressanta äldre numismatiska böcker ur Ericsbergs bibliotek.

För Gorgon blev 2018 ett ”mellanår”. Visserligen kunde några trevliga objekt adderas till samlingen, men tillväxten var blygsammare än tidigare år. Som trevlig motvikt till detta så gjordes ovanligt många viktiga kompletteringar av det numismatiska biblioteket.

Vad väntar oss 2019?

MISAB har utlovat att påbörja försäljningen av en av Sveriges bästa samlingar medeltidsmynt, och dessutom utlovas en specialauktion med vikingatida mynt under senvåren. Det skall bli spännande att se vad som kommer att erbjudas! Myntmässorna är ett omistligt inslag i den aktive samlarens verksamhet:  2019 rivstartar med den trevliga Sigtunamässan (som rent geografiskt arrangeras i Märsta, norr om Stockholm). Sen har vi ju den oumbärliga FriMynt-mässan i Helsingborg i April. Jag kommer att återkomma till mässorna i ett senare blogginlägg.

Gorgon väljer denna gång att illustrera det numismatiska året 2018 med två objekt. Dels en mycket sällsynt svealandspenning från ca 1280 som såldes på Frimärkshusets auktion i december, dels ett mycket sällsynt numismatiskt tryck från 1879 från Ericsbergs bibliotek.

/2018-2019.jpg

1 jan 2019