Efterlysning! Myntkataloger från Stockholms bokauktionskammare och auktionsverk

För närvarande pågår arbete med att kartlägga den svenska numismatiska litteraturen från 1904 och framåt. Projektet drivs i SNF:s regi. Gorgon arbetar med auktions- och lagerkataloger; antalet sådana kan uppskattas till minst 2000 st. Vissa företags utgivning är tyvärr dåligt kartlagd. Gorgon behöver därför hjälp med vissa katalogutgivare!

Just nu pågår arbetet med myntauktioner i regi av Stockholms bokauktionskammare och Stockholms auktionsverk. Jag söker därför alla kataloger utgivna under perioden Juli 1977 till Maj 1981. Notera att det utöver rena myntkataloger även förekom mynt i bokkataloger och frimärkskataloger under denna period. Allt av intresse! Primärt önskar jag förvärva dessa kataloger, men även upplysningar om existensen av kataloger är av stort värde. Om du kan bidra med något – kontakta mig via kontaktsidan.

Tack på förhand / Kjell Holmberg

28 apr 2016