F.R.Künker 281 - hur gick det?

Något nytt prisrekord på medeltida örtugar blev det inte – men det var nära. Hans-örtugen klubbades för 5500 EUR, vilket med dagens valutakurs (1 EUR=9,63 SEK) och ett påslag på 23% blir lite drygt 65.000 SEK. Rekordet på medeltida örtugar hålls f.n. av Erik av Pommerns LL 7, vilken på SNF auktion 141, klubbades för 60.000 kr + 10% = 66.000 kr.

(Notera att priset på den Interregnum-örtug som såldes av Hirsch Mynthandel på auktion 38, som nr 53, var ”riggat”. Den klubbades för 106.000 kr, men det klubbslaget var alltså inte korrekt. Hirsch gick i konkurs kort därefter, och huvudmannen dömdes för grovt bedrägeri till ett flerårigt fängelsestraff.)

Men åter till Künkers auktion; det var genomgående höga, t.o.m. mycket höga, klubbslag på vissa objekt.

1992: En vacker Olof-penning: EUR 5000 !

1993: En vacker Knut Eriksson-penning (vanligaste typen): EUR 2300 !

1995: En penning med krönt A (vanligaste typen): EUR 500 !!!

1996: Sten Sture d.ä. Örtug LL 3: EUR 700 !

2001: Svante Nilssons halvörtug LL 4a: EUR 1550.

Priset på den sistnämnda kan tyckas högt, men är enligt Gorgon väl motiverat. Svantes halvörtugar med Natt-och-Dag vapnet endast på åtsidan (LL 4a-c) är, näst efter LL 7, Svantes raraste halvörtug. Gorgon har endast noterat 4 exemplar i privat ägo. Av LL 7 finns 2 ex noterade privat.

Nedan en bild på Hans Västeråsörtug som såldes på Künkers auktion.

/hans_ll3_600.jpg

27 sep 2016