FriMynt 2017

FriMynt 2017 – tja, vad kan man säga om detta evenemang? Det är väl bara att åter igen konstatera att det är väl använd tid att köra 130 mil t.o.r. för att få vara med på denna tillställning! ”Alla var där”, brukar man säga om denna mässa, och som vanligt var det (nästan) sant. Och utöver de möjligheter till goda förvärv som en mässa av denna storlek erbjuder, så kan man ju även utnyttja tillfället till att granska intressanta objekt även utanför sin egen ”comfort zone”. Mycket lärorikt!

Trevligt och lärorikt är även de diskussioner med andra samlare som naturligt uppstår i ”kaffehörnan” över en kopp kaffe och/eller en varm korv med läsk.

Detta år var utbudet av svenska och gotländska medeltidsmynt bättre än på mycket länge – jag kan faktiskt inte minnas när jag på en och samma mässa kunnat se så många trevliga och rara medeltidsmynt. Tyvärr har Gorgon precis som de flesta andra samlare en begränsad budget, vilket denna gång kändes extra hårt. Ett (1) mycket bra mynt fick följa dock med hem, samt några numismatiska publikationer.

Antalet utställare var väl ungefär som vanligt, men kanske var antalet besökare något färre än förra året? Inträdet, 100 kr, är kanske i saftigaste laget för en del samlare? Vädret var som vanligt vackert, om än lite kyligt och blåsigt. Jag fick några andrahandsuppgifter som indikerade att kommersen varit god, och att handlarna var nöjda med utfallet!

När man regelbundet besöker en viss mässa, så skaffar man sig vissa vanor eller traditioner. I Gorgons fall innebär detta bl.a. ett stopp vid Hornborgasjön på vägen till Helsingborg, samt en god middag med likasinnade på Le Cardinal på lördagskvällen.

/frimynt2017-1.jpg

/frimynt2017-2.jpg

24 apr 2017