Karl Knutsson Bonde i Polen

Nyligen såldes två örtugar från Karl Knutsson Bonde på auktion i Polen (Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk, auktion 22). Utropspriserna var mycket låga, men ett flertal svenska samlare hade (naturligtvis) noterat denna försäljning och efter hård budstrid så klubbades båda till priser väsentligt över utrop. Auktionen omfattade hela 962 utrop (!) med svenska objekt (eller med svensk anknytning). Medeltiden var mycket sparsamt representerad: Utöver de två örtugarna från Karl Knutsson så utbjöds två gotländska örtugar (gotar); det var allt.

Det som var extra intressant med Karl Knutssons mynt var att den ena av örtugarna var av den extremt ovanliga typ som präglades i Söderköping 1453–1457. Den andra var ett mycket välbevarat exemplar av Karls tidiga Åbo-örtugar. Båda exemplaren var tidigare okända – i alla fall finns de inte med i Jonas Rundbergs inventering av exemplar i såväl de offentliga samlingarna i Norden som de större privata samlingarna.

Försäljningar av Karls örtugar är mycket ovanliga utanför Norden. Så vitt jag vet är detta första gången sådana mynt utbjuds i Polen. (Rätta mig gärna om jag har fel.)

Det som gör denna försäljning spännande är den samtida historien. Karl tvingades nämligen bort från Sveriges tron 1457, och istället fick vi den danske kungen Kristian I som unionskung över de tre nordiska rikena. Karl gick i exil i Danzig (nuvarande Gdansk) och framlevde sitt liv i Polen fram till hösten 1464, då han återkallades till Stockholm.

När Karl gick i exil så tog han, enligt Dick Harrissons utmärkta biografi, med sig Sveriges statskassa (vilken han i egenskap av kung självklart betraktade som sin rättmätiga egendom). Statskassan torde ha bestått av såväl myntat som omyntat silver. Karl hade emellertid otur med sina ”affärer” i Polen, och större delen av förmögenheten gick ur hans händer.

När nu två mynt från Karl Knutsson Bonde (samtidigt!) kommer fram ut gömmorna i Polen är det ju helt omöjligt att undvika tanken att dessa två örtugar skulle kunna utgöra en liten rest av den statskassa som Karl tog med sig 1457! En svindlande tanke, som naturligtvis är helt omöjligt att bevisa. Men man känner tydligt historiens vingslag när något sådant här inträffar! Och kanske, kanske, är det så att två svenska mynt hittat hem till Sverige efter mer än 560 år i ”exil”?

Priset på Söderköpingsörtugen (knappt 36000 SEK med aktuell valutakurs och köparprovision 15%) är f.ö. ”all time high” för en örtug från Karl Knutsson. Även det tidigare rekordet innehades av en Söderköpingsörtug (auktion Bonde 5, nr 53, som betalades med 30000 SEK inklusive provision 20%).

Fotografierna nedan publiceras med tillstånd från Antykwariat Numizmatyczny - Michał Niemczyk.

/niemczyk-22.jpg

 

4 nov 2019