Landskapsinventeringen volym 14

En av mina favoritserier av numismatiska publikationer är Sveriges Mynthistoria – Landskapsinventeringen. Nu har ytterligare en volym i denna serie publicerats. Denna gång behandlas landskapen Gästrikland och Hälsingland. Därmed är alla norrländska landskap nu publicerade.

Volymen ansluter innehållsmässigt i sin struktur till tidigare utgivna volymer, vilket är bra. En mycket positiv nyhet är dock att myntbilder och andra illustrationer nu inkluderats i den löpande förteckningen över myntfynden. I tidigare volymer avbildades endast ett antal objekt på några planscher i slutet av böckerna.

Monica Golabiewski Lannby vid Kungliga Myntkabinettet skall ha all heder av denna volym, som andas stor och bred sakkunskap – inte bara om själva mynten och myntfynden utan även om myntens kulturhistoriska kontext.

I förordet får vi veta att nästa volym i serien kommer att vara Västergötland. Definitivt något att se fram emot!

/landskapsinventeringen-14.jpg

19 okt 2018