MISAB 21+22

Nu har stridsdammet lagt sig efter drabbningarna på MISAB 21 och MISAB 22 i helgen. Som vanligt trevligt och mycket spännande. Första dagen var salen nästan fullsatt, men inte riktigt lika knökfull som på MISAB 20 i höstas; MISAB 22 på söndagen lockade något färre besökare än lördagens auktion, men salen var ändå drygt halvfull.

Budgivningen var båda dagarna intensiv, och mycket få objekt blev återropade (osålda). Hur gick det då för de medeltida avdelningarna, som denna gång innehöll ett flertal mycket trevliga objekt?

Rent generellt så kan man nog hävda att den tendens med något dämpade priser som jag observerade redan på MISAB 20 höll i sig. Det stora flertalet mynt klubbades till ungefär förväntade priser; några betalades naturligtvis mycket bra – andra såldes förmånligt för köparen. Om man skall generalisera (vilket alltid är lite riskfyllt) så är min bedömning att priserna på örtugsmynten var något dämpade, medan andra grupper av mynt betalades bättre.

På MISAB 21 kunde man notera att Anund Jakobs penning nådde höga 86.000 kr (vilket med påslag blir drygt 102.000 kr). Även den vackra och mycket rara Birger Magnusson obolen betalades bra – 47.000 kr, vilket dock kändes högst motiverat för den bäst bevarade obolen i privat ägo. Bland örtugsmynten nådde en trevlig örtug med årtal 1478 goda 13.000 kr, medan den mycket rara örtugen 1512 med bred krona nådde 21.000 kr – bra betalt för båda, men med tanke på kvalitet och raritet välmotiverat. Albrekts äldsta örtug med kungahuvud klubbades å andra sidan mycket billigt för 3.600 kr. Denna gång utbjöds även ett ovanligt rikt utbud av Svante Nilssons inte alltför vanliga halvörtugar – priserna blev genomgående dämpade. Jag förvånades även över att Sten Sture d.y.:s mycket sällsynta halvörtugar LL 11, 12a, och 12b  såldes för utrop eller – LL 11 – obetydligt däröver.

De senmedeltida penningarna med krönt kungahuvud eller krönt bokstav har under de senaste åren intresserat allt fler samlare; bortsett från ett fåtal typer är ju de flesta rara eller mycket rara. På MISAB 21 sattes nog nytt prisrekord på en mycket sällsynt penning med krönt huvud, LL 11 (Malmer KrHYIV), vilken troligen är slagen av kung Hans; den betalades med hela 10.500 kr. Likaså slogs med råge ett nytt prisrekord på penningar med krönt A – ett exemplar av LL XXXIII1e (Malmer KrAYIIb) nådde hela 16.500 kr. Imponerade!

Utbudet av medeltidsmynt på MISAB 22 var mera begränsat, och endast ett fåtal mynt på denna auktion var mera spektakulära. Dyrast bland medeltidsmynten blev som väntat ett vackert exemplar av Hans Stockholmsörtug LL 1: den klubbades för 24.000 kr, vilket måste betraktas som ett bra pris för köparen. Övriga medeltidsmynt klubbades väl ungefär till förväntade priser, med några få undantag.

Notera att på ovan angivna priser tillkommer 18.75% om inte annat angivits explicit. Prislistorna har publicerats på MISABs hemsida för den som vill studera prisbilden mera i detalj.

/misab-21-22-salen.jpg

27 mar 2017