MISAB 26+27 kataloger

Så har katalogerna till MISAB auktion 26 och 27 levererats. Auktion 26 innehåller mynt ur den fantastiska samling svenska mynt som tillhör Ottar Ertzeid. Samlingens fokus är mot riksdalrar och guldmynt, och endast ett fåtal medeltidsmynt ingår i samlingen. 10 trevliga objekt säljs denna gång, men de stora rariteterna saknas.

Utbudet av svenska och gotländska medeltidsmynt är denna gång ganska begränsat även i katalog 27; jag räknar till 34 utrop, men då inräknat även några icke-svenska objekt. Genomgående bra kvalitet på det som erbjuds. Tre mera spektakulära mynt säljs denna gång; en mycket rar penning med lejon (LL XII:2; ex Sjöberg), och en likaledes sällsynt penning med fågel (LL XII:5; ex Ekström). Under de senaste åren har penningar från den äldre medeltiden rönt stor uppskattning hos medeltidssamlarna, och höga priser har noterats. Troligen får vi se mycket goda priser även denna gång, då de ovan nämnda penningarna inte bara är sällsynta, utan dessutom i för typerna ovanligt hög kvalitet.

Ett tredje mycket rart objekt är Albrekt av Mecklenburgs första örtug. Ett numismatiskt och historiskt mycket viktigt mynt – den första svenska präglingen av en nominal högre än penningen, och dessutom det första myntet med de tre kronorna placerade som vi är vana att de dem – två över en. Det nu utbjudna myntet är det bäst bevarade av de endast fyra objekt som finns i privata samlingar. Det skall bli mycket intressant att se vad samlarna är beredda att betala för det myntet! Kanske får vi se en ny toppnotering för medeltida örtugar?

Nedan bilder på de tre objekt som omnämns ovan. Foto Magnus Wijk.

/misab-27-tre-objekt.jpg

21 feb 2018