MISAB 33 - hårda budstrider och höga priser

Igår arrangerades MISABs 33e auktion – denna gång med ett ovanligt bra medeltidsmaterial. Och köparna var på hugget. Alla medeltida objekt såldes, och vissa objekt nådde mycket höga priser efter ibland långa budstrider.Två objekt – Anunds penning i hög kvalitet och den sällsynta AROS-penningen från Nyköping klubbades båda för imponerande 115000 kr, vilket med påslag ger en prislapp på drygt 136500.
Andra mynt som nådde goda priser var Sverker Karlssons penning (22000), Magnus Ladulås penning med latinskt M inom strålring (19000) och Erik av Pommerns sällsynta variant av Abo typ II (LL 9a), som klubbades på anbud för 46000. En del mynt såldes naturligtvis till ungefär förväntat pris, t.ex. Olof-penningen med Olofs namn (31000).

Som alltid på en auktion så finns det objekt som klubbas till priser som köparen kan glädja sig åt. Gratulationer framför härmed till köparna av Johan Sverkerssons penning (64000), Birger Magnussons obol (32000), samt i synnerhet Interregnumörtugen, som såldes till utropspris (30000). Senast denna såldes offentligt (1989) kostade den 50000+10% provision!
(På ovan nämnda klubbade priser tillkommer 18,75% om inte annat anges.)

Efter auktionen bjöds på information om den planerade nya utgåvan av referensverket Sveriges Mynt 1521-1977 som utkom 1976. Projektgruppen består av Dan Carlberg, Bengt Hemmingsson och Magnus Wijk, och tidsplanen är att boken skall utkomma under 2020. Boken utges på ”eget förlag”, och alltså inte av SNF eller MISAB. Skälet till detta uppgavs vara att det är Dan Carlberg personligen som har erhållit rättigheterna till boken av Bjarne Ahlströms stiftelse och de två övriga författarna, och inte ovan nämnda aktörer. (Gorgon hoppas att han uppfattade detta korrekt.)

/misab_33_img_6854.jpg

29 sep 2019