MISAB auktion 16 - katalogen har anlänt

Och så har katalogen till MISAB:s 16:e auktion som vanligt anlänt ca 4 veckor före auktionsdatum. Även denna gång kan Dan Carlberg och MISAB erbjuda medeltidssamlaren lite utmaningar. De svenska och gotländska medeltidsmynten återfinns som utrop 446 till 532, d.v.s. totalt 87 utrop. De riktiga ”rökarna” lyser med sin frånvaro, men det finns i alla fall ett par mynt som fått ett eller två ”R”; MISAB har nämligen ändrat sin policy angående hur man anger raritet, och nu anammat det system som Ahlströms använde med ett till fyra ”R”. Mera om hur detta skall tolkas framgår av katalogen. Det säger sig självt att detta inte är någon exakt vetenskap, då det alltid finns utrymme för ett ”mörkertal”, d.v.s. privatägda mynt som är okända för den som utarbetar katalogen. Rent generellt så skall man som köpare vara medveten om att auktionsfirman säkert gör sitt bästa för att ge så korrekt information som möjligt, men som sagt – raritetsangivelser är ingen exakt vetenskap.

Då de verkliga toppmynten när det gäller raritet saknas denna gång, så kan man som samlare istället denna gång inrikta sitt intresse mot lite vanligare mynt i bra kvalitet, ty ett flertal sådana skall gå under klubban den 18-19 september. Var och en har sina egna preferenser och prioriteringar, men om Gorgon skall välja ut ett mynt som särskilt intressant, så får det bli utrop nr 530. En gotländsk örtug (gote) med lammet vänt åt höger. Ett sällsynt mynt, som endast utbjudits ett fåtal gånger de senaste decennierna. Läs gärna mera om gotar med högervänt lamm i Gorgons blogginlägg daterat 2013-07-19.

Vi ses väl på auktionen?

/misab-16.jpg

20 aug 2015