MISAB auktion 26+27 - lördagen

Så var första dagen av MISABs auktionshelg (lördagen) avklarad! Det som stod på agendan för dagen var Ottar Ertzeids samling, del 2 (auktion 26), samt de svenska mynten ur auktion 27. Ertzeids samling har inte sin tyngdpunkt på medeltiden, och de mynt som denna gång utbjöds var ganska vanliga objekt, varav vissa var i ganska god kvalitet. Klubban föll väl ungefär på förväntat pris, med undantag för kung Hans halvörtug från Stockholm, LL 5, som nådde imponerande 10500 kr (vilket med påslag 18,75% ger ett totalpris på 12469 kr). Med tanke på att detta är den vanligast förekommande halvörtugen från Hans, så får detta betraktas som ett ganska högt pris.

På auktion 27 kom ett flertal av medeltidsmynten från en specialsamling, vilken även inkluderade några ”europeiska förebilder” till de svenska objekten. Generellt sett så var prisnivån hög eller mycket hög – detta gällde i synnerhet de mera spektakulära objekten som jag tidigare kommenterat. Lejonbrakteaten (LL XII:2) nådde imponerade 60000 kr (71250 kr). Den vackra fågelbrakteaten (LL XII:5) klubbades för hela 62000 kr (73625 kr), vilket med god marginal är det högsta pris som denna mynttyp någonsin sålts för. Albrekts första örtug – ett mynthistoriskt mycket viktigt mynt – blev auktionens dyraste medeltidsmynt; klubbad för 66000 kr (78375 kr) är det troligen är det näst högsta priset som någonsin erhållits för en medeltida svensk örtug på offentlig auktion. Ännu ett prisrekord kunde noteras då ett ovanligt vackert exemplar av den äldsta gotländska penningen (LL XX:1a) nådde 10500 kr (12469 kr) – även det så vitt jag vet ett nytt rekord för typen.

Rent generellt så bekräftades på dessa auktioner den trend som började skönjas under hösten 2017. Nämligen att bra medeltidsmynt har blivit eftertraktade och att prisnivån på dessa är under kraftig uppgång. Även vanligare material når bra priser, dock med en något mera sansad prisökningstakt. Sen är det ju så att på de flesta auktioner klubbas ett eller några objekt till (för köparen) förmånliga priser. Detta är ju en av anledningarna till att man gärna vill vara med på auktionen ”live”; då kan man nämligen anpassa sina bud och sin strategi i ”realtid”.

(De svenska mynten från Gustav Vasa och framåt, liksom de utländska mynten och övriga numismatiska objekt kommer säkert att kommenteras och analyseras av mina kunniga bloggkollegor.)

[Komplettering 2018-03-26] Preliminära slutprislistor har nu publicerats på MISABs hemsida. På auktion 26 klubbades mynt för drygt 4,8 miljoner kr; på auktion 27 för drygt 10 miljoner kr. Dyraste objektet blev utrop 36 på auktion 27 (se bild nedan), som klubbades för 380000 kr (451250 kr).

/misab_27_bild.jpg

25 mar 2018