Myntmässa i Stockholm i november (?)

Enligt ännu obekräftade uppgifter så kommer Sveriges Mynthandlares Förening att arrangera en myntmässa i Stockholm i november. Datum är tydligen inte slutgiltigt spikat, men lokalen uppges vara samma som vid den lyckade mässan i februari – Sheraton Hotel. Se även mitt inlägg om Februari-mässan, daterat 2015-03-01, nedan.

8 aug 2015