Myntsamlaren Otto Hirsch (1858-1945)

Nyligen (16 augusti) skrev Micke på sin numismatiska blogg en kort historik om anrika M.C. Hirsch Mynthandel med några biografiska noteringar om släkten Hirsch. Detta fick mig att dra mig till minnes att jag tidigare stött på en annan person med namnet Hirsch i myntsamlarsammanhang. I mitt bibliotek finns nämligen fem myntauktionskataloger från Stockholms Bokauktionskammare från 1875 och 1876 som tillhört musikhandlaren Otto Hirsch (1858-1945). Samtliga dessa kataloger har Otto Hirsch namnteckning på första sidan, och några har också inköpskvitton bifogade. Denne Otto Hirsch verkar inte alls vara uppmärksammad i senare tiders biografier över äldre tiders myntsamlare.

Om Otto Hirsch kan man på Wikipedia läsa bl.a. följande:

Otto Joseph Hirsch, född 1 oktober 1858 i Stockholm, död där 27 januari 1945, var en svensk musikförläggare, bokhandlare och företagsledare. Otto Hirsch fick tidigt arbeta inom faderns, Abraham Hirsch, musikförlag. Han fick 1884 ansvaret för detta men lämnade kring sekelskiftet 1900 den löpande ledningen åt medarbetare. I stället inriktade han sig på bokhandel med anledning av att bokhandeln Samson och Wallin hade ekonomiska svårigheter. Denna bokhandel övertogs av Hirsch som 1901 ombildade den till AB Nordiska Bokhandeln och även blev ensam ägare. Han var VD till 1920 och fanns i styrelsen till 1940. Han återgick delvis till musikförlagets arbetsfält men sålde det 1943 till Gehrmans musikförlag.

Jag känner inte till något mera om Otto Hirsch i egenskap av myntsamlare. Han saknas i den medlemsförteckning över SNF:s medlemmar som publicerades i Numismatiska Meddelanden nr IX år 1883, liksom i motsvarande förteckning i NM X år 1887.

Bilden på Otto Hirsch är lånad från www.geni.com.

Nedan avbildas också ett inköpskvitto från auktionen 22 och 24 mars 1876 [Hesse #1999], kvitterat av den välkände Claes Gartz.

/otto-hirsch-1.jpg

/otto-hirsch-2.jpg

16 aug 2015