Rolf Sjöbergs medeltidssamling

För lite drygt 30 år sedan (11 nov 1989) såldes Rolf Sjöbergs samling på Ahlströms 40e auktion. Samlingen omfattade totalt 424 objekt, men Rolfs huvudintresse var de medeltida mynten. 149 utrop utgjordes av svenska och gotländska mynt från vikingatid och medeltid.
Rolf samling var den absolut bästa samlingen av svenska medeltidsmynt som vid denna tidpunkt fanns i privat ägo. Den var inte störst vad antalet objekt beträffar, men utan tvekan den mest kompletta avseende huvudtyper. Den var också i stort sett utan dubbletter. (Sjöbergs samling kom senare att överträffas av Anders Frösell, men det är en historia som får berättas vid ett senare tillfälle).
Under 1900-talet, före 1989, så kan endast Bonniers samling (såld 1906), Bruuns samling (såld 1914) och Sven Svenssons samling (successivt såld från 1963 och framåt) anses vara likvärdiga eller bättre. Speciellt Svenssons samling, med drygt 800 svenska medeltidsmynt får väl anses överträffa Sjöbergs. Svensson avled 1928, och samlingen testamenterades till SNF. Försäljningar av Svensson-objekt, vilket blev möjligt efter en permutation av testamentet 1963, pågår fortfarande. När det gäller de medeltida mynten är dock det mesta sålt, och med några få undantag är de osålda mynten mindre spektakulära.
Efter Svenssons död, så var Georg DeLaval den samlare som innehade den bästa privatägda medeltidssamlingen. DeLavals medeltidsmynt skingrades dock inte på någon auktion, utan delar hamnade i Axel Axelsson Jonssons ägo (återfinns nu i Avesta Myntmuseum) – andra delar hos Manne Jacobsson. Delar av Jacobssons mynt förvärvades senare av Yngve Almer, och några letade sig med tiden fram till Sjöberg.
Gorgon var nybliven samlare av medeltidsmynt 1989 och var med på auktionen. Intresset för mynt i allmänhet och även medeltidsmynt var på topp. Detta berodde i alla fall delvis på de ”myntkonsortier” som Hirsch Mynthandel marknadsförde hårt vid denna tidpunkt. Privatpersoner satsade (lånade) pengar, och Hirsch köpte i stort sett allt bättre material som utbjöds – ofta till grymma överpriser. Tanken var att priserna skulle fortsätta att stiga, och att konsortierna därmed skulle kunna avyttras med vinst på lite sikt. Detta pyramidspelsliknande upplägg kraschade runt 1990, och Hirsch Mynthandel försattes i konkurs. Massor av konsortieägare förlorade stora pengar, och huvudmannen (VD för Hirsch Mynthandel) dömdes för grovt bedrägeri till ett flerårigt fängelsestraff.
Tyvärr så var dessa konsortier även intresserade av Sjöbergs mynt. Av de 149 mynten i samlingen som var svenska eller gotländska medeltidsmynt så köptes 52 av Hirsch Mynthandel. Drygt en tredjedel alltså, och de flesta av de dyrare och sällsyntare mynten var omöjliga för den normale samlaren att förvärva i detta läge. En tråkig historia, men Sjöberg fick i alla fall bra betalt för sin samling. Trots tapper budgivning lyckades Gorgon endast förvärva två Sjöbergmynt på auktionen.
Med tiden har större delen av Sjöbergs medeltidsmynt successivt kommit ut på marknaden igen – till de seriösa samlarnas stora glädje!

/sjoberg.jpg

25 nov 2019