Sören Norbys ”Malmö-skillingar” i Christian II:s namn

Samtida skriftliga dokument visar att Sören Norby lät prägla underhaltiga ”Malmö-skillingar” i Christian II:s namn i Blekinge – troligen i Ronneby. Ämnet har ingående behandlats av bl.a. numismatikern Bengt Hemmingsson, och hans slutsatser om vilka mynt det kan röra sig om hittar ni här. Kriterierna som kännetecknar dessa mynt är dels att kungens namn stavas CRISTIRN (och inte CRISTIERN eller CRISTIEN) samt att de tre lejonen (eller är det leoparder?) i frånsidans vapensköld felaktigt avbildas utan tungor (Schou 14-15). Mynten har mycket låg silverhalt, och slitna exemplar ser ut att vara av ren koppar.

Nyligen lyckades undertecknad förvärva just det exemplar av dessa skillingar som Hemmingsson avbildar i sin artikel. Någon tillförlitlig statistik om hur många av dessa tidigare förbisedda Sören Norby mynt som finns i privata samlingar har jag inte. Jag skulle dock tro att de är ganska sällsynta. Nyförvärvet avbildas nedan.

/norby-christian-skilling.jpg

 

16 mar 2015