Summering 2015

Det numismatiska året 2015 sjunger nu på sista versen. Terminen avslutades med den lokala myntklubbens sedvanliga julmiddag; f.ö. det arrangemang som brukar engagera flest medlemmar! Och snart är det dags att börja planera för 2016 – men det återkommer jag till i ett senare blogg-inlägg.

Året 2015 var för Gorgons vidkommande ett bra år! Ett antal mynt adderades till samlingen, och några dubbletter fick lämna den. Det var många, många år sedan utfallet var så bra! Visst kostade det en del, men det är ju som bekant alltid de inköp man inte gör som man ångrar mest! Och att ibland betala lite för mycket för ett mynt man verkligen vill ha är ju egentligen inget stort problem på lite längre sikt ty, som man säger: ”The price of the wonder coin is soon forgotten!”.

Intresset för de svenska medeltida mynten är, efter ett par års stiltje, av allt att döma stigande – och därmed även priserna. Efter att ha halvt misslyckats med mina bud på vårens auktioner anpassade jag under hösten mina max-bud uppåt, och utfallet under andra halvåret blev därför betydligt bättre.

Men livet är ju inte bara auktioner; minst lika viktiga för mig personligen är de lokala myntklubbarnas (för Gorgon: Uppsala och Sigtuna) möten och aktiviteter. Att träffa likasinnade är alltid både trevligt och lärorikt; om jag skall framhålla någon aktivitet som alldeles extra trevlig, så måste det bli den ”Vallonbruks-runda” som Uppsalaklubben i samarbete med Pollettföreningen anordnade i höstas. Ett lysande arrangemang!

Tyvärr så blir antalet mynthandlare med öppen butik hela tiden färre. Denna trend är nog oundviklig; allt mera av handeln med mynt har flyttat till kvalitetsauktioner och internetauktioner. Men som en positiv och (i alla fall delvis) kompenserande trend så ökar istället antalet myntsamlarmässor. För egen del blev det under året besök på Sigtunamässan, Falu-Borlänge-mässan, FriMynt i Helsingborg, Olofströms-mässan, Norrköpingsmässan, och Mynthandlarföreningens Stockholmsmässa på Sheraton.

Så om Gorgon inför 2016 skall lämna några ”ord på vägen” så blir det en uppmaning till mina läsare att vara aktiva i sitt samlande: Besök myntauktionerna och myntmässorna. Gå med i en eller flera myntklubbar och gå på deras sammankomster. Och sist – men inte minst – läs om mynt och lär dig mera om dem och deras historia. Reservera en del av din budget för inköp av numismatisk litteratur och bygg ett eget litet ”bibliotek”!

Nedan ett av de nyförvärv som gladde Gorgon mest under det gångna året – en ovanligt vacker skilling slagen för Sören Norby i Visby 1524.

/severin_1524.jpg

12 dec 2015