Svenska (och andra) medeltidsmynt i Finland

Igår gästades Numismatiska Klubben i Uppsala av Frida Ehrnsten från Helsingfors. Frida är chef för myntsamlingarna i Nationalmuseet i Finland. Hon disputerade nyligen på en avhandling om de medeltida myntfynden i Finland och bruket av mynt i Finland under medeltiden. Detta är naturligtvis av allra största intresse även för oss i Sverige, då Finland var en del av Sverige fram till 1809. Vår gemensamma medeltida mynthistoria kan förstås mycket bättre om man analyserar myntfynden från båda ”rikshalvorna”.

Frida sammanfattade sina resultat på ett pedagogiskt föredömligt sätt, och intressanta diskussioner mellan Frida och de intresserade åhörarna uppstod under och efter föredraget. Samt några riktiga aha-upplevelser! (Jag hoppas kunna återkomma till dessa när jag hunnit detaljstudera avhandlingen.)

Avhandlingen är på hela 389 sidor och rekommenderas varmt till alla som är intresserade av den medeltida myntningen. Den finns tillgänglig för nerladdning här.

/ehrnsten_1.jpg

/ehrnsten_2.jpg

21 feb 2020